Ielts Essay

1201 Words5 Pages
Nguồn: https://www.facebook.com/luyenvietIELTS Onluyenthi.IELTS@gmail.com Tổng hợp các bài viết về IELTS Writing Task 2 trong năm 2014 I. MỘT BÀI VIẾT IELTS WRITING TASK 2 HỌC THUẬT (ACADEMIC) PHẢI NHƯ THẾ NÀO? Có khi nào bạn cảm thấy bối rối với hai chữ "Academic writing " không? Mình tin chắc là sẽ có rất nhiều bạn cảm thấy khó hiểu và luôn lo sợ rằng bài viết của mình không được Academic (mang tính học thuật) cho lắm, nhất là đối với những bạn mới tiếp xúc với Ielts writing. Nhằm giúp các bạn có được phần nào cái nhìn về Academic writing, mình đã tổng hợp và dịch một số bài học của giám khảo DOMINIC COLE (cùng với Simon, ông là một trong hai người mình rất hâm mộ). http://www.mediafire.com/download/barkoo83gi0nkg0/Kinh+nghiem+11++10+Ways+to+make+your+writing+more+academic.pdf II. Tổng hợp 4 tiêu chí đánh giá một bài IELTS Writing Task 2 http://www.mediafire.com/download/28e3hw1qij172iz/B%E1%BB%91n+ti%C3% AAu+ch%C3%AD+%C4%91%C3%A1nh+gi%C3%A1+b%C3%A0i+vi%E1%B A%BFt+IELTS+WRITING+TASK+2.pdf III. Các bước thực hiện một bài IELTS Writing Task 2 http://www.mediafire.com/download/qpolalknjmvhqdk/C%C3%A1c+b%C6%B0 %E1%BB%9Bc+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+IELTS+Writing+Task+2. pdf Nguồn: https://www.facebook.com/luyenvietIELTS Onluyenthi.IELTS@gmail.com Page 1 Nguồn: https://www.facebook.com/luyenvietIELTS Onluyenthi.IELTS@gmail.com IV. Các tài liệu cần cho kỹ năng viết IELTS Writing task 2: +) CÁC BÀI LUẬN MẪU BAND 9 CỦA SIMON Một trong những giám khảo mà Ad thích nhất đấy chính là Simon (có thể nói ông đang là Examiner hot nhất hiện nay đối với những người ôn luyện thi IELTS), trên website cá nhân của ông, các bạn có thể thu được rất nhiều bài viết hay cho cả 4 kỹ năng thi IELTS, tuy nhiên những bài essay mẫu band 9 của ông thì hầu như ai cũng biết và nên biết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Website của Simon: http://ielts-simon.com/ Các bài mẫu

More about Ielts Essay

Open Document