Idræt Essay

260 Words2 Pages
Indledning: Fra uge 39-48 har vi haft et træningsprojekt, hvor vi skulle træne tre gange om ugen. Vi skulle forbedre vores konditionstal, hvor vi enten kunne vælge at lave en cooper eller bip test. Dette gav os også en viden om planlægning af egen træning. Vi startede ud i uge 39 med enten en cooper/bip-test, hvor jeg for mit vedkommende havde valgt bip-testen (interval-træning, som er med til at forbedre ens kondition samt ens maksimale iltoptagelse ), da den passer godt til min basketball-træning. Mit konditionstal lå på 33 – hvilket svare til et ’rimeligt’ konditionstal – dette ville jeg selvfølgelig gerne have forhøjet, men da de to sidste uger af træningsprojektet nærmede sig, blev jeg desværre syg. I mit træningsprogram har jeg valgt at træne til min egen sport – basketball samt det ene idrætsmodul vi har hver uge. Jeg synes at det var en god idé at træne basketball, da vi får trænet lidt af hvert (løb, arme, ben) - så jeg har udelukkende fokuseret på at få opgraderet mit basketball niveau, få et bedre kondital samt at få formindsket min vægt med 2 kg. Jeg har trænet basketball stort set to gange hver uge fra uge 39 til og med uge 48, hvor jeg hver gang har ydet en ekstra indsats. Samtidig har jeg trænet i vores idrætstimer, hvor sjipning var det jeg brugte mest tid på. Basket træningen varierede meget fra dag til dag, da man hver gang lavede noget nyt og spændende, dog var opbygningen af basket træningens ”skelet” for det meste

More about Idræt Essay

Open Document