Ibong Adarna Essay

859 Words4 Pages
Gawa ni: Jennifer Mamaril (I-2b) Source: http://ladyjanet-ibongadarna.blogspot.com/2008/03/ibong-adarna-buod-nito.html IBONG ADARNA Noong unang panahon sa sang-ayon sa kasaysayan sa Kaharian ng Berbanya . May hari ngalan ay Fernando at kabiyak nitong Reyna Valeriana. Sila ay may tatlong anak na prinsipe sina Donn Pedro, Don Diego, Don Juan. Sinanay ang mga anak na humawak ng patalim. Isang gabi naidlip ang hari diumano si Don Juan bunso niyang anak ay pinaslang mula noon nagkasakit ang mahal na Hari . Nagpatawag ng mangagamot na ang ating lunas ay ang awit ng Ibong Adarna. Inutusan si Don Pedro para maglakbay at hanapin ang Ibong Adarna. Sa kasamaang-palad nakatulog sa awit ng Ibong Adarna at nagging Bato matapos mahulugan ng ipot ng ibon. Sa ikalawang paglalakbay inatasan ng hari hanapin si Don Pedro at hulihin ang Ibond Adarna ngunit ganun din ang naging kapalaran ni Don Diego. Ang bunsong anak na una ayaw payagan ng hari ay naglakbay dahil sa tagal ng pagbabalik ng mga kapatid. Hiningi ang basbas ng mahal na hari at humayo. Sa kanyang paglalakbay ay nakasaubong niya ang matandang Ermitanyo na nagturo sa kanya ng Ibong Adarna. Humingi ito ng makakainn at binigyan niya ng tinapay. Itinuro ng Ermitanyo ang kinaroroonan ng ibon at nagbilin ng mga payo sa paghuli ng ibon. Nahuli ni Don Juan ang Ibong Adarna sa pagsunod ng ipinayo ng matandang Ermitanyo. Sa tulong rin ng Ermitanyo nagging tao muli sa pagiging bato ang kanyang mga kapatid. Nagbalik ang tatlong prinsipe ngunit ang taksil na si Don Pedro ay plinanong bugbugin si Don Juan dulot ng inggit . Sa pagbabalik sa kaharian di kasamang bumalik si Don Juan at ayaw umawit ng Ibong Adarna . Sa pagakakabugbog kay Don Juan muli may ermitanyo na tumulong kay Don Juan. Bumalik sa kaharian ng Berbanya si Don Juan at doon ay umawit ang Ibong Adarna at nagkwento ng mga pangyayari. Nagalit ngunit

More about Ibong Adarna Essay

Open Document