Http Protocol Essay

3015 Words13 Pages
HTTP preko SSL protokola (HTTPS) POVZETEK Seminarska naloga predstavlja sistem delovanja in vzpostavljanja varnih povezav med brskalnikom in spletnim strežnikom z uporabo HTTPS. Ključne besede: HTTPS, SSL, MITM, varen internetni protokol,… KAZALO 1 UVOD 1 2 HTTP 2 2.1 Kaj je HTTP 2 2.2 Vrste in razlike HTTP protokola 2 2.3 Kako deluje HTTP 2 3 HTTP z SSL 4 3.1 Kaj je SSL? 4 3.2 Kako deluje SSL 4 3.3 Rokovanje 5 3.4 Potek vzpostavitve enosmerne varne povezave 7 3.5 Potek vzpostavitve dvosmerne varne povezave 8 4 Napad s posrednikom - MITM 9 4.1 Primer napada s posrednikom 10 5 Prednosti in slabosti HTTPS 13 6 SKLEP ali Zaključek 14 7 slovar kratic in tujih izrazov 15 8 LITERATURA in viri 16 Slika 1: Primer poteka HTTP komunikacije 3 Slika 2: Nezavarovana zahteva za povezavo 4 Slika 3: Zavarovane zahteva za rokovanje 5 Slika 4: Rokovanje preko zavarovane zateve 6 Slika 5: Primer poteka enosmerne HTTPS povezave 7 Slika 6: Primer poteka dvosmerne HTTPS povezave 8 Slika 7: Obvestilo o nezaupanja vredne strani 9 Slika 8: Napad s posrednikom 10 Slika 9: Primer prisluškovanja pri napadu s posrednikom 11 Slika 10: Povezava z neoverjenim certifikatom iz strani zaupanja vrednega overitelja 12 UVOD Ni dolgo od tega, ko smo se morali za nakup kakšnega izdelka, plačila položnic ali rezervacijo dopusta, odpraviti v najbližjo trgovino, na Banko ali v Turistično agencijo. Vsa ta opravila so nam vzela veliko časa in povzročala nekaj stresa in nevšečnosti, saj smo se morali odpraviti v mesto z prevoznim sredstvom kjer smo bili izpostavljeni prometu, slabemu vremenu itd. Prodajalci in ponudniki storitev, so zato ponudbo njihovih izdelkov ali storitev razširili na spletne kanale, ki omogočajo potrošnikom nakupovanje ali koriščenje njihovih storitev preko spleta iz domačega kavča. Da bi lahko
Open Document