How to Study Ielts Essay

4224 WordsDec 1, 201317 Pages
Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng anh – đạt 7.0 ielts chỉ trong 1.5 tháng Chào tất cả các bạn,mình là Tùng, admin ebooktienganh.com , vì mình biết lập trình web và xây dựng web nên mình đã đảm nhận vai trò admin-hỗ trợ kỹ thuật cho ebooktienganh.com mặc dù trước đó mình biết rất ít về tiếng anh. Tuy nhiên, do mình có muốn đi du học và hạn nộp hồ sơ đã gần kề nên mình đã tự học tiếng anh trong 1.5 tháng từ 1/12/2011 đến 14/1/2012(ngày thi ielts) và được kết quả khá khả quan như mong đợi của mình – 7.0 ielts band score! Vì thế nên hôm nay rảnh rỗi, mình muốn viết bài này nhằm chia sẻ những kinh nghiệm mà mình đã đúc kết được trong quá trình học tiếng anh của mình tới tất cả các bạn *) Lưu ý: Trước lúc đặt ra mục tiêu, xuất phát điểm của mình là rất thấp: 3.0 reading,writing,listening và 3.5 speaking :) Bài viết này mình sẽ không đi thẳng vào các phương pháp học tiếng anh mà mình sẽ chia làm 3 phần : phần 1 nói về thái độ,mục tiêu,quyết tâm , phần 2 là các phương pháp học và phần 3 là tài liệu,địa chỉ học tiếng anh. I) Thái độ – Mục tiêu – Quyết tâm Mình dám cá rằng có rất nhiều người được học tiếng anh từ rất sớm hoặc đã đầu tư rất nhiều vào các lớp học thêm, tài liệu tiếng anh…. ,mà kết quả vẫn chưa ra đâu vào đâu mặc dù các tài liệu mà “họ” có được đều là tài liệu hay,giáo viên dạy “họ” đều là giáo viên giỏi.Nguyên nhân của việc này là do “họ” chưa có 1 thái độ đúng đắn và tích cực với việc học tiếng anh,chưa đề ra mục tiêu và chưa nhận rõ tầm quan trọng của việc học tiếng anh. Không nói đi đâu xa thì mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh đó nên mình biết rất rõ và rất muốn đề cập đến vấn đề này. Để học tiếng anh được tốt, cái đầu tiên bạn cần có là 1 thái độ nghiêm túc,sau đó là mục tiêu và quyết tâm (có thêm đam mê càng tốt). Quay trở lại câu chuyện của mình, đợt mình bắt đầu tự luyện ielts, mình biết là chỉ còn 2 tháng là đến hạn apply hồ sơ

More about How to Study Ielts Essay

Open Document