How to Make Marketin Plan

3924 Words16 Pages
איך להכין תוכנית שיווק קיימת הסכמה בין מומחי ניהול כי נושא השיווק הוא החלק החשוב ביותר בכל עסק. אם יש לנו מוצר מעולה, בלי שיווק נכון לא נצליח למכור אותו. לעומת זאת מוצרים בינוניים רבים נמכרים ומשווקים בכמויות בעזרת מערכת שיווק יעילה. לפני 25 שנה כאשר הייתי נוהג לטוס לביקור בניו יורק הייתי תמיד חוזר עם כמה זוגות נעלי ספורט "אדידס", אותם הייתי מביא על פי בקשתם של בני משפחה וידידים. היום כאשר אני נוסע לניו יורק מבקשים ממני להביא נעלי "ריבוק" או "נייקי", איש לא מבקש ממני נעלי "אדידס", מה קרה לחברת אדידס? כיצד היא ירדה ממעמדה בצמרת יצרני נעלי הספורט העולמית? חברת "אדידס" שלטה בשוק נעלי הספורט העולמי החל מן התקופה שאחרי מלחמת העולם השניה ועד אמצע שנות השבעים. היא הוקמה על ידי שני אחים בגרמניה והצליחה לכבוש את השוק העולמי בעזרת אסטרטגיה שיווקית שהיא פיתחה. האסטרטגיה השיווקית שלה הייתה מבוססת על מתן חסות לאירועי ספורט וגיוס אלופי ספורט להופעה במערכת הפרסום ויחסי הציבור שלה. התוצאה הייתה שהקהל הרחב נטה לחקות את כוכבי הספורט ולהשתמש גם הוא בנעלי "אדידס". בעזרת שיטה זו הצליחה למעשה "אדידס" להגיע למעמד מוביל בשוק נעלי הספורט העולמי. ואולם באמצע שנות השבעים החלה ירידה מהירה בפופולריות של נעלי "אדידס". מי שהייתה אחראית במידה רבה לירידה זו הייתה החברה האמריקאית ליצור נעלי ספורט, "נייקי". חברת "נייקי" נוסדה על ידי אלוף אמריקאי בריצת מייל ומאמן אתלטיקה כחברה קטנה עם הון התחלתי קטן והצליחה בתוך שנים מעטות לצמוח בצורה מהירה מאד ולדחוק את חברת אדידס ממעמדה המוביל. תופעה זו בה חברה קטנה מצליחה לדחוק בתוך שנים מעטות חברת ענק ממעמדה המוביל בשוק של מאות מיליוני דולר הינה תופעה יוצאת דופן והיא עוררה סקרנות בקרב חוקרים ומומחי ניהול. רבים מיהרו לחקור ולנסות לברר מה היו הגורמים למצב זה. תוצאות המחקרים והניתוחים הראו, ראשית, כי חברת "נייקי" לא נקטה בשום "טריקים" לא ידועים. למעשה באסטרטגית השיווק שלה היא נטתה לחקות את שיטות הפעולה של חברת "אדידס", כלומר שימוש בכוכבי ספורט לפרסום וקידום מכירות. סיבת נפילתה של אדידס הייתה אחרת. מתברר כי באמצע שנות השבעים נפל משהו בשוק נעלי הריצה. בארצות

More about How to Make Marketin Plan

Open Document