How to Analyse a Short Story Essay

2468 Words10 Pages
Gruppearbejde med skriftlig gruppe - Opgave: Skriv et debatindlæg! Læg den skr. gruppebesvarelse i mappen ”Dokumentar”( undermappen ”Debatindlæg”)på Fronter. Husk gruppenummer + elevnavne. Desuden uploader ét medlem fra hver gruppe besvarelsen på Ludus, senest: 17/11(2.a)/18/11(2.u). I. Læs og gør inden for hver gruppe rede for Rønn Hornbechs debatindlæg samt for ét af nedenstående debatindlæg(teksterne B – G). (Om redegørelse, se Ff s. 209 – 212). II. Debatindlæg Skriv jeres eget debatindlæg, hvor I diskuterer og tager stilling til emnet organdonation, herunder til nogle af de synspunkter, som I har redegjort for i opgave I. I skal vælge en opdigtet afsender(skriv navn og profession) og et medie, som debatindlægget skal formidles gennem. Vælg et medie ved hjælp af følgende links med avis - oversigter: http://mediavejviseren.dk/aviser/danske-aviser-danmark.htm http://www.duda.dk/Nyheder/Aviser/aviser.html Vejledning: I debatindlægget skal I forholde jer diskuterende til emnet og til andres synspunkter. At diskutere er at overveje en sag fra forskellige vinkler. Det gør man ved at spille synspunkter og begrundelser ud mod hinanden. Det er muligvis lettest at diskutere, hvis man er uenig, men man behøver ikke at være uenig for at diskutere. Spørg jer selv: ud fra hvilke vinkler kan man diskutere gyldigheden af dette udsagn. I kan fx skrive: ”Nogle (definér nærmere hvem) kunne mene at …. fordi…. Andre …. fordi…. Imidlertid mener jeg …. fordi…). Her kommer så din forstærkede og begrundede holdning. Eksempler på begrundelser: Finder du – tiden og forholdene taget i betragtning – hovedsynspunktet rimeligt/relevant? Er der dækning for hovedsynspunktet? Er argumentationen modsigelsesfri? Er eksemplerne og virkemidlerne relevante?/effektfulde? sobre? etc.. Dette kan føre frem til en afslutning, en form for konklusion/ din ’domfældelse’ over
Open Document