History of Translation Essay

2518 Words11 Pages
Вступ В умовах глобалізації та посилення міжнародних зв'язків діяльність перекладачів стає все більш помітною і цінною. В якійсь мірі саме їх багатовікова «робота» послужила причиною такої тісної співпраці в галузі міжнародних відносин в наші дні. Тому не викликає подиву той пильний інтерес, який проявляють до перекладу багато вчених, письменники, критики, практики перекладу. Перекладацька діяльність, як і будь-яке заняття, має свою історію. Зародився переклад ще в Стародавньому світі. Перші контакти між народами, що говорять на різних мовах, були усними, тому про існування перекладу в той час можна лише судити по нечисленних свідченнями і даними про наявність різнорідних контактів між народами. Історія перекладу в великій мірі стикається з історією літератури та з історією культури і більш того, являє собою явище культури як таке, тому розглядати історію зародження перекладу ми будемо разом з усіма історичними та культурними факторами. Також у своїй роботі я хочу визначити принципи та види перекладу, які використовувалися перекладачами Давнього Світу. І. Переклад в Давньому Єгипті Протягом багатьох сотень років своєї історії Єгипет вступав в різного роду контакти - торговельні, військові та інші - з різними іншомовними народами. Отже, можна припустити наявність перекладацької діяльності вже на ранніх етапах існування єгипетської цивілізації. Першою і початковою формою перекладу був переклад усний, і перекладачами ставали особи, котрі володіли знаннями двох або більше мов. Ні про яке професійному занятті перекладом тоді говорити не доводилося. Їм займалися лише від випадку до випадку. Але в міру розширення контактів з іншомовними народами потреба в перекладачах, вже не випадкових, а професійних, зростала. Вже під час Стародавнього і Середнього царства існували не тільки окремі перекладачі, які займалися

More about History of Translation Essay

Open Document