History of Poland Essay

2133 WordsMay 6, 20139 Pages
Kultura Gruzińska Gruzini czują się zaszczyceni wizytą gości i otwarcie zapraszają do swego stołu nawet, gdyby na co dzień przymierali głodem. SUPRA (albo KEIPI) - to uczta, czyli centrum życia towarzyskiego Gruzinów. Tradycja wspólnych biesiad obrosła przez wieki bogatym rytuałem. Przy suto zastawionym stole rozmawia się o rodzinie, sztuce, polityce, religii, życiu i śmierci. Jest to czas umacniania więzi między członkami rodziny, przyjaciółmi i współpracownikami. Nie ma uczty bez toastów, a toastów bez TAMADY. Można go określić jako przewodnika stołu albo wodzireja. Rolą Tamady jest dbałość o porządek podczas biesiady. Tamadę wybiera się demokratycznie spośród współbiesiadników. Zwykle jest to dojrzały mężczyzna, który cieszy się szacunkiem i potrafi wygłaszać oratorskie toasty. W czasie gruzińskiej uczty więcej się rozmawia niż pije, a biesiada trwa do białego rana. Wiele w tym zasługi ma właśnie Tamada. On wyznacza moment, kiedy można chwycić za kielich i wysłuchać toastu. Również on wypowiada kluczowe słowo GAUMARDŻOS, po którym biesiadnicy mogą wypić wino. Poza niektórymi toastami nie trzeba pić BOLOMDE, czyli do dna, jednak każdorazowo należy uzupełnić zawartość trunku, by do toastu wzieść pełny kielich. Po toaście następuje dłuższy czas poświęcony rozmowie, dowcipom, śpiewaniu. Absolutnie nie wolno wówczas popijać. TOASTY Wyjątkowe ważne toasty - jak na przykład za zmarłych przodków - wznosi się na stojąco. Przy stole obowiązuje określona sekwencja toastów, a kolejności pilnuje TAMADA. W pierwszym toaście Tamada mówi o okazji, która wszystkich zgromadziła przy tym stole. Potem wznosi się kielich m.in. za rodzinę, przyjaciół, ojczyznę, przodków, miłość. Toasty stają się często popisem oratorstwa i piękna głosu. W okolicach miasta Gori można spotkać się z toastem na cześć...Josifa Dżugaszwili Stalina, któy pochodził z tych okolic.

More about History of Poland Essay

Open Document