History in Serbian Essay

1318 WordsMay 19, 20156 Pages
82. APRILSKI RAT, OKUPACIJA I PODELA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE: * Krajem marta. Hitler je doneo odluku o napadu na Jugoslaviju. Nemacki napad poceo je rano ujutru 06. Aprila 1941. Godine. Rat je poceo bez objave I bio je izuzetno zestok: bila je to kazna zbog “verolomstva” I nagle promene jugoslovenske spoljne politike. Nemacka avijacija se svom silinom obrusila na Beograd. Bombe su padale I na vojne I na civilne objekte. Mete su bile cak I bolnice. Pogodjena je I do temelja unistena zgrada Narodne biblioteke na Kosancicevom vencu, s kojom su zauvek nestala mnoga dela neprocenjive vrednosti. Smatra se da je prilikom bombardovanja poginulo izmedju dve I cetiri hiljade gradjana. Nemacki I italijanski avionic napali su citavu teritoriju Jugoslavije. Jugoslovenska avijacija borila se herojski, ali neprijateljske kopnene trupe uspele su da zauzmu unutrasnjost zemlje. Vojska Kraljevine Jugoslavije bila je u potpunom rasulu I neposobna da pruzi ozbiljan otpor. Rat je trajao samo 11 dana, ali je Jugoslavija morala da potpise kapitulacija 17. Aprila. * Na teritoriji Jugoslavije uspostavljeni su razliciti rezimi neprijateljske uprave. Zemlja je bila podeljena na dve okupacione zone: nemacku I italijansku. Ostali delovi zemlje pripojeni su drugim neprijateljskim drzavama. Pod neposrednom nemackom vojnom upravom bila je pripojena Srbija, kojoj je pripojen Banat. Pod italijanskom okupacijom su bili Crna Gora I delovi Slovenije I hrvatskog primorja. Veci deo Kosova I Metohije I zapadna Makedonija su bili pripojeni Albaniji, koju je kontrolisala Italija. Ostatak Makedonije I istocne Srbije bili su pripojeni Bugarskoj, veci deo Vojvodine su pripojili Madjari. Na prostoru Hrvatske, Bosne I Hercegovine I Srema, formirana je NDH (Nezavisna drzava Hrvatska). Nemci su u okupiranoj Srbiji stvorili VLADU NACIONALNOG SPASA, a za njenog predsednika su postavili generala Milana Nedica.

More about History in Serbian Essay

Open Document