Hi Hi Bh Essay

352 WordsSep 5, 20142 Pages
Krisen i perspektiverne Litteratur: Carl-Johan Bryld: Verden efter 1914-i dansk perspektiv. Side 86-93. 1. Undersøg fascisternes brug af symboler og lav en grundig gennemgang af den fascistiske ideologi. Opstil to kolonner og skriv i stikord, hvad fascisterne gik ind for og hvad de var imod. Gennemgang: * Antikommunisme * Antiliberalisme * Førerprincippet * Paramilitært * Totalitær statstanke * Tendens til antikonservatisme * Individet var underlagt staten, én hersker * Fascismen lovpriste handling og heroisme Symboler: Sorte skjorter Hilse anfører med oprakt arm Romerske symbol på statsmagt: Bundt af stave med en økse Fascisterne var for: Én hersker Nationalt fællesskab – en samlet organisme Fascisterne var imod: Demokratiet 2. Gør rede for indholdet i Weimarforfatningen. Weimarrepublikken var et slags demokrati, hvor der var tre partier. Weimarrepublikken var et demokratisk mønstereksempel; præsidenten var valgt ved folkestyre. Problemet med Weimarrepublikken var, at Tyskland var blevet påduttet et demokrati og ikke selv havde valgt det, derfor havde det ikke befolkningens opbakning. Socialdemokratiet, Det Katolske Centrum og Det Tyske Demokratiske Parti vedtog Weimarforfatningen. Weimarforfatningen var en ny demokratisk styreform. 3. Forklar sammenhængen mellem Versaillesfreden, Weimarrepublikken og ”dolkestødslegenden”. 4. Vurder styrker og svagheder, både økonomisk og politisk, ved Weimarrepublikken i dens første leveår. (Inddrag kilderne). Tysklands befolkning støttede ikke op om ’projektet’ fra starten. Inflationen steg også, da Weimarrepublikken blev indført til helt uhyrlige højder. 5. Hvordan kom Tyskland ud af ”hyperinflationskrisen”? Tyskland forhandlede med Frankrig og Storbritannien om at nedsætte erstatningsbetalingerne efter krigen. En valutareform gjorde, at

More about Hi Hi Bh Essay

Open Document