Heneral Luna Reaction Paper

647 Words3 Pages
Heneral Artikulo Uno Hindi ko ipagkakailalang namangha ako sa pelikulang Heneral Luna. Marami na akong napanuod na mga pelikulang may ganitong tema (digmaan at pagpapakabayani) ngunit madalas ay hindi ko ito nagugustuhan. Kaya natuwa talaga ako na may abilidad ang mga Pilipinong gumawa ng ganitong klaseng pelikula. Hindi lang ito basta pelikula, isa itong makabagbagdamdaming pelikula na puno ng aral at pagganyak na ipaglaban natin ang ating bayan. Bata pa lamang ako’y alam ko na na si Emilio Aguinaldo ang unang pangulo ng ating bansa at si Heneral Luna ang isa sa mga bayaning buong tapang na ipinaglaban ang ating bansa laban sa mga Amerikano. Lingid sa aking kaalaman na malaki pala ang ugnayan nitong dalawa noong digmaan. Sa tingin ko’y tinakpan ang mga maruming ginawa ni Emilio Aguinaldo sa mga librong pangkasaysayan na itinuro sa akin simula ng ako’y nasa elementarya. Hindi siya maitututring na isang bayani dahil siya ay makasarili at sangkot siya sa pagpapaslang sa mga tunay na bayani katulad ni Heneral Luna at Andres Bonifacio. Makikita din na madali siyang diktahan ng mga tao sa kanyang paligid at wala siyang paninindigan sa kanyang mga naging desisyon. Kaya sa pagtatapos ng pelikula hindi ko maiwasang hindi mainis kay Emilio Aguinaldo. Natuwa din ako na maganda ang cinematography ng pelikula. Madalas kase sa mga pelikulang aking napapanuod, madali mong matutukoy na special effects lamang ang mga kaganapan sa pelikula ngunit sa pelukilang ito nagmukha itong makatotohanan. Maayos din ang pagsasalaysay ng kwento at kahit sa gitna ng labanan napagaan pa din nila ang kwento sa pagdagdag ng komedya sa mga usapan ng mga tauhan. Sa mga pangkaraniwang pelikula, kapag labanan na seryoso lahat ng tao at nakapocus lamang sila sa nagaganap na bakbakan. Ngunit sa pelikulang ito, nagawa pang magpatawa ng mga militar habang sila ay nasa gyera. Sa likod ng katapangan at
Open Document