Hej Soede Essay

300 Words2 Pages
Gyroskoper findes overalt, og bruges generelt sammen med et accelerometer til at finde ud af hvilken vej tingene vender. For eksempel har vi accelerometre i de nyere mobiltelefoner, som fortæller os om skærmen er i portræt eller landscape mode. Et accelerometer fungerer på den måde at det måler lineær acceleration, så længe der ikke er rotation involveret. Hvis man roterer et accelerometer uden gyroskopet bliver accelerometret forvirret af den lineære bevægelse og man kan derfor ikke bruge accelerometret til alt for meget mht. blimpen. Men man kan altså bruge accelerometret i forhold til tyngdekraften for at se om genstanden tilter ned eller op. Her kommer gyroskopet ind i billedet, da dette målet alle typer rotationer direkte. Altså hvis man flytter et gyroskop lineært sker der intet. En blanding af både accelerometer og gyroskop gør at man kan se hvilken vej , i vores tilfælde, blimpen vender. Den kan vende i alle retninger, da accelerometret og gyroskopet kompenserer for hinanden. Gyroskopet måler rotationen, som accelerometret bruger til at beregne den lineære bevægelse og man kan altså nu finde genstanden bevægelse i alle retninger. Se eksempel. Den chip vi har brugt her, er en såkaldt MEMS chip (Mikro Elektro-Mekaniske System), som betyder at der er tale om et system med både en mekanisk og elektrisk funktion. Det letteste eksempel til at forstå dette er at man har nogle mikroskopiske ”vinger” som vibrerer frem og tilbage idet man sender strøm igennem emnet. Når genstanden så bevæger sig enten op eller ned, bemærker elektriske sensorer at ”vingerne” vrider sig skævt og prøver derfor at stabilisere tilstanden ved at sende et signal til computeren. I vores tilfælde er accelerometeret og gyroskopet ikke koblet til styresystemet (så vidt jeg ved) og kan derfor ikke stabilisere blimpen, og måler derfor kun retningen og bevægelsen (accelerationen,

    More about Hej Soede Essay

      Open Document