Gioi Han Cap Do Essay

7652 Words31 Pages
A. Unlock Chapter 8-X: đi Chapter 7 của các phe & hoàn thành các yêu cầu sau (ko giới hạn cấp độ): - Shu: sau khi lâu đài Edo bốc cháy, thoát khỏi lâu đài cùng các tướng của phe mình trong 2'. - Wei: giết Da Ji trong 2' tính từ khi Da Ji làm phản. - Wu: cứu Sun Jian & Sun Quan trong 3'. Đi bằng con đường phía dưới bản đồ là nhanh nhất, nên có ngựa lv cao hoặc chọn char có tốc độ chạy cao (Kotaro Fuma, Hanzo Hattori, Nene, Kunoichi...), giết 3 tướng địch Fu Shi Ren, Patchnose & Mi Fang là cứu được Sun Jian & Sun Quan. Đoạn phim chiếu cảnh Sun Jian & Sun Quan giết tướng địch xuất hiện trước khi hết 3' là thành công. *Tip: đánh cho tướng gần hết máu, để Sun Jian & Sun Quan đánh chết tướng, sẽ ko có những đoạn thoại dài dòng xuất hiện, đỡ mất thời gian. - SW: đạt 1000 KOs. Nhìn trên bản đồ, xem các vị trí Gate Captain, chỗ nào có lính ra nhiều nhất thì đến đấy dụ thằng Gate Captain ra xa, rồi bắt đầu quạt lính cho đến khi đủ 1000 KOs. B. Unlock nhân vật: đi Story Mode (ko giới hạn cấp độ) B.1. Shu - Zhao Yun: mặc định có sẵn. - Xing Cai: mặc định có sẵn. - Yoshihiro Shimazu: mặc định có sẵn. - Ginchiyo Tachibana: unlock sau khi hoàn thành Chapter 1. - Yue Ying: unlock sau khi hoàn thành Chapter 2. - Magoichi Saika: unlock sau khi hoàn thành Chapter 2. - Jiang Wei: Chapter 2-X - hoàn thành kế hoạch phục kích của Jiang Wei bằng cách dụ Naoyasu Akaza, Tamehiro Hiratsuka, Zhou Fang & Niu Jin đến gần khu vực giữa bản đồ. Lưu ý là ko nên chém giết gì cả, chạy đến gần để tướng địch đi theo mình là được, dẫn chúng về vị trí phục kích (chỉ cần dẫn đến khi có 1 đoạn thoại xuất hiện là ok). - Wei Yan: unlock sau khi hoàn thành Chapter 3. - Yukimura Sanada: unlock sau khi hoàn thành Chapter 3. - Pang De: Chapter 3-X - cứu 4 trong số 5 tướng của Hojo Army. Chỉ cần có thông báo '[Tên của tướng] has been rescued' là được, sau đó thì sống chết

More about Gioi Han Cap Do Essay

Open Document