Giá Vàng Nhân Tố Ảnh Hưởng Và Dự Báo Essay

4528 Words19 Pages
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ Thu 2007 Các Phương Pháp Phân Tích Nghiên cứu tình huống GIÁ VÀNG: NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ DỰ BÁO Ngày Phát: Thứ Sáu, ngày 30 tháng 11, 2007 Gần đây, giá vàng ở thị trường thế giới cũng như Việt Nam dao động bất thường làm ngạc nhiên cả những chuyên gia kinh nghiệm nhất. Điều này làm nhiều người quan tâm đến giá vàng nhiều hơn. Ở đó trước hết chính là cơ hội kinh doanh vàng và đồng thời là khả năng biến động của các thị trường khác đi kèm, ví như thị trường bất động sản, thị trường ngoại hối... Nắm bắt được chiều dao động của giá vàng là nắm bắt được khả năng đầu tư kiếm lợi hay ít nhất có thể hạn chế một phần rủi ro do thị trường mang lại. Tuy nhiên, rõ ràng là điều này không dễ. Tất cả còn chờ khả năng phân tích và dự báo của bạn qua những nét chính về giá vàng mà chúng tôi điểm lại ở dưới đây: Chỉ theo lý thuyết kinh tế vi mô đơn giản, giá của vàng, một loại hàng hóa, sẽ phụ thuộc vào cung và cầu vàng trên thị trường. Về phía cầu, đó có thể là những yếu tố như thu nhập, sở thích và kỳ vọng của người tiêu dùng, giá các hàng hóa có liên quan hay các yếu tố mùa vụ. Trong đó, giá cả của các hàng hóa liên quan sẽ đặc biệt quan trọng trong trường hợp mua vàng đầu tư. Trong trường hợp mua vàng vì tiêu dùng thì các yếu tố nhu thu nhập, sở thích và mùa vụ lại trở nên quan trọng hơn. Về phía cung, vàng phụ thuộc vào các yếu tố như khả năng khai thác, cấu trúc thị trường kinh doanh vàng và chính sách dự trữ vàng của các quốc gia. Tuy nhiên, cần phải lưu ý một đặc điểm quan trọng là vàng là hàng hóa có thể sử dụng tiêu dùng đồng thời là đối tượng để đầu tư. Chính vì thế, biến động giá vàng trong nhiều trường hợp rất khó lường, việc phân tích và dự báo chẳng qua là thực hiện một việc

More about Giá Vàng Nhân Tố Ảnh Hưởng Và Dự Báo Essay

Open Document