Gestiune Essay

8535 Words35 Pages
Curs 1 CAPITOLUL 1 Premisele şi elaborarea studiului de fezabilitate • Obiective 1 Studiind capitolul "Premisele şi elaborarea studiului de fezabilitate" veţi dobândi cunoştinţele necesare cu privire la: ✓ elaborarea studiilor de piaţă hotelieră; ✓ conţinutul şi calculul principalilor indicatori proprii activităţii hoteliere; ✓ aplicarea unui sistem de contabilitate hotelieră specific ("Uniform System of Accounts for Hotels &Restaurants"); ✓ aprecierea performanţelor în exploatare ale unor hoteluri, prin comparare cu mediile europene şi mondiale, ✓ criteriile şi factorii specifici opţiunilor strategice de stabilire a tarifelor de cazare, inclusiv reglementările legale din România din anii 1997-2001; ✓ metodele formale şi neformale de stabilire a tarifelor de cazare; ✓ estimarea cifrei de afaceri şi a cheltuielilor aferente elaborării studiului de fezabilitate; ✓ evidenţierea rentabilităţii previzionale, prin întocmirea contului de exploatare previzională şi a tabloului de calcul al cash-flow-ului, precum şi prin studiul de rentabilitate propriu-zis. • Rezumat 1 O investitie hoteliera este de dimensiuni prea mari pentru a nu fi temeinic fundamentata. Fundamentarea stiintifica a oricarei decizii in acest domeniu se face pe baza unui studio de fezabilitate. Studiul de fezabilitate pentru construirea sau modernizarea unui hotel este precedat de un studiu al pieţei hoteliere; componentele proprii acestuia din urmă sunt studiul mediului, analiza ofertei potenţial concurente prezente şi viitoare, analiza cererii şi - ca rezultantă a acestora - definirea (conceperea) produsului hotelier alternativ. Conceperea noului produs hotelier trebuie făcută pe adresa unui (unor) segment(e) de clientelă exact definite (clientela de bază şi segmentul complementar).

More about Gestiune Essay

Open Document