Gay Lingo Essay

704 Words3 Pages
“Salik sa paggamit ng Gay Lingo at ang kontribusyon nito sa komunikasyon“ Kabanata I 1.1Panimula 1.2 Paglalahad ng suliranin 1.3 Kahalagahan ng pag-aaral 1.4 Saklaw at limitasyon 1.5 Depinisyon ng mga termino Kabanata II 2.1 Kaugnay na literatura Kabanata III 3.1 Disenyo ng Pananaliksik 3.2 Mga kagamitan na ginamit sa pananaliksik Kabanata I 1.1 Panimula Ang mga Indibidwal na nabibilang sa third sex ay hindi pa ganoon ka tanggap sa panahon noon lalo na sa mga konserbatibong pamilya. Kaya nagkaroon ng seperasyon sa iba pang miyembro ng lipunan na dapat sila’y kabilang . Kaya nabuo ang konsepto ng Gay Lingo. Ang Gay Lingo o Sward Language ay yumayabong wika ng mga bading na naging laganap sa ating lipunan dahil mas bukas na ang mga tao sa kulturang kabadingan na maging ang kababaihan at kalalakihan ay natuto na ring gumamit ng lenggwahing ito. Ayon sa mga lingwista pidgin ang tawag sa isang uri ng wika na nabuo sa kadahilanang may pangangailanagan ang isang grupo ng tao na makapagusap gamit ang mga salita na sila lamang ang nakakaintindi. (Lim 2009) Alinsunod dito, ang gay lingo ay sinasabing pre-pidgin sapagkat wala itong sinusunod na alituntunin. Walang makapagsasabi kung tama o mali ang paggamit ng gay lingo. (Santos 2007) Ang Pamanahong papel na ito ay nagbibigay kaalaman ukol sa pinagmulan at paglago ng gay lingo at naidudulot nito sa pakikipagkomunikasyon ng bawat indibidwal na gumagamit nito. 1.2 Paglalahad ng Suliranin Sa panahon ngayon laganap na ang paggamit ng mga salitang balbal tulad ng Gay lingo, Walang pormal na pagaaral dito at hindi pa ito opisyal na lenggwahe at ginagamit lamang ito bilang paglalahad ng emosyon o ekspresyon. Sapagkat hanggang ngayon hindi parin malinaw ang katayuan ng Gay lingo sa makabagong lipunan at maaring epekto nito positibo man o negatibo. Ito rin ay naglalayong

More about Gay Lingo Essay

Open Document