Free Will In Minority Report

1263 Words6 Pages
The Minority Report, essay van Sander Kersten Stel je de volgende situatie voor: op de intensive-careafdeling van een ziekenhuis liggen drie mensen. De eerste heeft een slecht hart, de tweede een kapotte lever en de derde ernstige nierproblemen. Er zijn geen donororganen beschikbaar, en als er niets gebeurt zullen ze alledrie sterven. Is het nu ethisch verantwoord voor een chirurg om een willekeurig gezond persoon, van wie hij weet dat hij/zij de juiste bloedgroep heeft, op te offeren om drie levens te redden? De meeste mensen zullen zeggen van niet, maar toch is het zo dat er op die manier maar één leven beëindigd wordt in plaats van drie. Dit ietwat laconieke ethische dilemma is vaak gebruikt om het utilitarisme, zoals dat werd gepropageerd door filosofen als John Stuart Mill en Jeremy Bentham in twijfel te trekken. Het werpt de vraag op hoe ver de mens mag gaan in zijn streven naar een samenleving waarin zoveel mogelijk geluk heerst, en hoe om te gaan met nieuwe ontwikkelingen in techniek en wetenschap om deze te bereiken. Diezelfde vraag stelt Philip K. Dick in zekere zin in zijn novelle The Minority Report. In 2054, toentertijd honderd jaar in de toekomst, is een samenleving bereikt waarin zo goed als alle misdaad uitgedreven is. De wetenschap is namelijk zo ver gevorderd dat men met behulp van gegevens van iemand door middel van analytische computerprogramma's kan voorspellen of die persoon op korte termijn een misdaad zal begaan. Daarom wordt iedereen constant door de computers in de gaten gehouden, en gearresteerd zodra geconstateerd wordt dat er een misstap staat te gebeuren. Op een dag ziet een hoge functionaris van dit zogenaamde 'precrime-systeem' echter dat hijzelf beschuldigd wordt van een nog te plegen moord. Hij besluit te vluchten om aan een verblijf in een detentiekamp te ontsnappen en komt in een bizar kafkaësk netwerk van samenzweringen
Open Document