Folkedrag Noter Essay

1107 Words5 Pages
Folkedrab: Definition på folkedrab: Hvad er et folkedrab ifølge konventionen af 1948? * At dræbe eller skade medlemmer af en speciel gruppe. * Henholdsvis en national, etnologisk, racemæssig eller religiøs gruppe. * At gennemføre forholdsregler, der tilsigter at hindre fødsler indenfor gruppen. * Tage børn væk fra gruppen med magt. * Med hensigt at ødelægge gruppen helt eller delvist. * Hvilke vanskeligheder er der i forbindelsen med definitionen? * Nogle grupper er udeladt, og mener at de bliver overset. * Politiske grupper kom ikke med. * Kulturelt folkedrab kom heller ikke med. Fx at ødelægge en gruppes sprog Hvilke folkedrab har vi arbejdet med? * Bosnien * Bosnien ville gerne være selvstændige fra Jugoslavien, pga. Serbien ville gerne have mere magt. Den serbiske præsident: Slobodan Milosevic lavede propaganda, og blev medlem af kommunist partiet i 1986. Blev valgt til præsident i 1989. Ville have at alle bosniske muslimer blev udryddet. Også nogle af de bosniske kroatere. Krigen i Bosnien brød ud i 1992 som følge af, at Bosnien havde erklæret sin selvstændighed fra Jugoslavien. Konflikten kom til at koste op imod 250.000 menneskeliv. Og drev millioner på flugt, gennem de 4 år krigen varede. Konflikten i Bosnien stod mellem serbere, kroater og bosniere. Bosniske kvinder og piger blev sendt i voldtægtslejre, mens mændene blev sendt i koncentrationslejre. Man ville samle alle serbere i en stat, som betød at grænserne skulle ændres. Det ville nødvendigvis betyde, at dele af Kroatien og store dele af Bosnien skulle blive en del af Serbien, da der her befandt sig store serbiske mindretal. Formålet var at permanent fjerne og udrydde størstedelen af ikke-serbere, særligt de bosniske muslimer men også de bosniske kroater, fra store områder af Bosnien. Milosevic styrede medierne, og bestemte derfor hvad

    More about Folkedrag Noter Essay

      Open Document