Finance Public Essay

64923 WordsMay 16, 2013260 Pages
FINANŢE PUBLICE Suport de curs, anul II profil Economic, specializarea Finanţe - Bănci cursuri de zi anul universitar 2006-2007 Autor, prof.dr. Gheorghe FILIP CUPRINS CUPRINS.....................................................................................................................................2 CAPITOLUL 1 ..............................................................................................................................5 CONCEPTE PRIVIND FINANŢELE PUBLICE ŞI PROBLEMATICA ACESTORA...................................5 1.1. STATUL – PREMISĂ FUNDAMENTALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ............................................5 TIPURI DE STAT ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA FINANŢELOR PUBLICE ...........................................5 1.2. CONŢINUTUL ECONOMIC, TRĂSĂTURILE ŞI SFERA FINANŢELOR PUBLICE ..........................8 1.3. CONCEPŢII ASUPRA PROBLEMATICII FINANŢELOR PUBLICE ............................................14 1.3.1. CONCEPŢIA CLASICĂ ...........................................................................................14 1.3.2. CONCEPŢIA MODERNĂ .........................................................................................16 CAPITOLUL 2 ............................................................................................................................20 SISTEMUL FINANCIAR ŞI LOCUL FINANŢELOR PUBLICE ÎN CADRUL SĂU .................................20 2.1. SISTEMUL FINANCIAR PUBLIC ŞI STRUCTURA ACESTUIA. RAPORTURILE DINTRE SISTEMUL FINANCIAR PUBLIC ŞI CEL PRIVAT..........................................................................20 2.2. COMPONENTELE SISTEMULUI DE INSTITUŢII PUBLICE FINANCIAR-BANCARE ..................23 2.3. COMPONENTELE SISTEMULUI FONDURILOR FINANCIARE PUBLICE...................................28 2.4. COMPONENTELE SISTEMULUI DE PLANURI (BUGETE) PUBLICE

More about Finance Public Essay

Open Document