Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Filipinos and the Internet Essay

  • Submitted by: mark18
  • on May 25, 2014
  • Category: Social Issues
  • Length: 900 words

Open Document

Below is an essay on "Filipinos and the Internet" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Ang Internet

Noong 1969, nagsimula bilang ARPANETang mga sentral na network na binubuo ng Internet. Binuo ito ng United States Department of Defense Advanced Research Projects Agency (ARPA). Kabilang sa mga naunang pagsasaliksik na inambag sa ARPANET ang gawa sa mga di-sentralisadong network, teoriya ng pagpila, at packet switching. Noong 1 Enero 1983, pinalitan ang sentral na networking protocol ng ARPANET mula sa NCP patungong TCP/IP, na siyang naging simula ng Internet sa pagkilala natin sa ngayon. Noong 1986, isa sa naging mahalagang hakbang sa pagsulong nito ang paggawa ng National Science Foundation (NSF) ng isang pamantasang backbone, ang NSFNet. Kabilang ang Usenet at Bitnet sa mga mahahalagang magkakaibang network na matagumpay na nabigyan ng lugar sa loob ng Internet. Sa loob ng dekada 1990, matagumpay na nabigyan ng lugar ng Internet ang karamihan sa mga nakaraang umiiral na computer network (nanatiling hiwalay ang ilan sa mga network katulad ng Fidonent). Kadalasang iniuugnay ang paglagong ito sa kakulangan ng sentral na pangangasiwa, na pinahintulot ang pundamental na paglago ng network, gayun din ang paggiging di proprietary ng mga Internet protocol, na pinapalakas ang loob ng mga nagtitinda (vendor) sa paggamit ng ibang sistema at iniiwasan ang isang kompanya na gamitan ang kapangyarihan na kontrolin.

Kasama na sa modernisasyon ang pagdating ng internet at paggamit ng cellphone. Pinakilala ito ng bansang Amerika at bansang Hapon bilang pagpapalawak ng teknolohiya at upang mapadali ang komunikasyon sa buong mundo. Ito naman ay sinuportahan ng kabataang Pilipino at kasalukuyang nagbibigay benepisyo. Isang gamit na gamit na teknolohiya ang E-mail o Electronic mail. Ito ngayon
ang pinalit sa tradisyonal na pagsulat na gamit ay papel at panulat.Bukod na sa ito’y mabilis, ito rin ay mas mura. Dahil ditto hindi makakailang ito’y napakabisa. Isa pang paraan ng komunikasyon ay ang Text-messaging. Gagamit ka lamang ng cellphone upang makapagtext kahit saan...

Show More


Citations

MLA Citation

"Filipinos and the Internet". Anti Essays. 21 Jul. 2018

<https://www.antiessays.com/free-essays/Filipinos-And-The-Internet-626368.html>

APA Citation

Filipinos and the Internet. Anti Essays. Retrieved July 21, 2018, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Filipinos-And-The-Internet-626368.html