Fhjj Essay

1370 Words6 Pages
HƯỚNG DẪN DỰ THI TUYỂN HỌC VIÊN TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG Các ứng viên dự thi tuyển Học viên tiếp viên hàng không của Đoàn tiếp viên, Tổng công ty Hàng không Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn sau: I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: 1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: - Nhận trực tiếp hồ sơ dự tuyển vào các ngày làm việc trong năm 2009 (từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ lễ), sáng từ 08g00 đến 11g30, chiều từ 14g00 đến 16g30 tại: ▪ Tại Tp.Hồ Chí Minh: Ứng viên trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Văn thư – phòng Kế hoạch Hành chính (lầu 1) – Số 115 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh. ▪ Tại Hà Nội: Ứng viên trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Văn thư – Văn phòng Đoàn tiếp viên phía Bắc (tầng 2) – Số 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội. - Nhận gián tiếp hồ sơ dự tuyển qua bưu điện theo 2 địa chỉ trên - Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: ▪ Điện thoại : + tại Tp.Hồ Chí Minh : 08.38485224 (Ext 8577) + tại Hà Nội : 04.38272603 (Ext 2922) ▪ E-mail: qua địa chỉ thư điện tử tuyendung@doantiepvien.com.vn ▪ Fax: + tại Tp.Hồ Chí Minh : 08.38.446.333 + tại Hà Nội : 04.38.720.466 2. Thời gian và địa điểm thi tuyển: - Thời gian: Đoàn tiếp viên sẽ thông báo cụ thể thời gian tổ chức các vòng thi tuyển và kết quả các vòng thi tuyển cho từng ứng viên qua tin nhắn hoặc qua điện thoại. - Địa điểm: như mục 1, phần I II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN: Ứng viên tham gia dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ, Đoàn tiếp viên không nhận hồ sơ thông qua người khác. Hồ sơ dự tuyển đựng trong túi hồ sơ bằng giấy, bên ngoài ghi rõ họ tên ứng viên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Hồ sơ bao gồm: 1. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trong vòng 06 tháng tính đến ngày

More about Fhjj Essay

Open Document