Fashizm Essay

493 Words2 Pages
Фашизмът се зародил след Първата световна война и се е разпространил в страните с тежко икономическо положение,с по-слаби демократични традиции и със засегнато от поражението във войната национално чувство. Засилващата се икономическа криза в Италия,дължаща се на грипната епидемия,вземаща стотици хиляди жертви;противоречията между индустриалния Север и аргарния Юг, както и инфлацията и безработицата, управляващите са раздирани от вътрешни противоречия. Тогавашния премиер Виторио Орландо подава оставка,защото не успява за изпълни италианските искания на Парижката конференция. Създател и идеолог на фашизма е Бенито Мусолини,който на 23 март 1919 г. в Милано създава общоиталианско движение с името „фашо ди комбатименто”.Названието идва от италианската дума „фашо”- сноп пръчки,сред които се подава острието на бойна секира /символ на Древния Рим/. От 1919 до 1921г. В Италия ясно се разграничават 3 разделения: ЛЯВО-анархисти;комунисти;социалисти; ЦЕНТЪР-либерали;демократи; ДЯСНО-монархисти;републиканци;фашисти; През 1921г. движението се преименува в Национална фашистка партия./НФП/ По време на икономическата криза и инфлация,Италия е управлявана от две поредни правителства-на Франческо Нити и Джовани Джолити,които не могат да се справят с проблемите и се провалят.След което следват поредица от стачки от страна на левицита,и именно тук фашистките организации оказват въоръжено противодействие.Стига се до разцепление,при което левицата,начело с Амадео Бордига създава през януари 1921г. Секция на Комунистическия Интернационал. Правителството и особено Джолити се опитват да използват фашистите за своя изгода,на изборите през май 1921г.възниква антисоциалистическия джолитански блок,който за първи път вкарва фашисти в парламента. През август 1922г. профсъюзите и социалистите излизат с призив за обща стачка,която се проваля.Възползвайки се от това Мусолини отговаря с

    More about Fashizm Essay

      Open Document