Fashion Channel Case (Dutch) Essay

1421 WordsApr 22, 20136 Pages
Introductie Het management team van ‘The Fashion Channel’, hierna genoemd TFC, heeft beraad over een mogelijke weg van strategische vernieuwing om het uiteindelijke doel van groeiende winststromen te verwezenlijken. Hiervoor is Dana Wheeler aangenomen, een Marketing tijger die, gebaseerd op jarenlange consumer marketing, met een plan moet komen om de winstgevendheid van TFC te vergroten. De uitwerking van deze opdracht is verdeeld in de volgende drie hoofdvragen: 1. Wat zijn de relevante feiten op basis waarvan een beslissing moet worden genomen? Hierbij kijken we naar onder andere de ‘Ratings’ en de ‘Advertising Revenues’ 2. Wat zijn de alternative routes (opties) die op dit moment voorliggen? Bij deze vraag kijken we naar 3 beschikbare (vanuit de case) opties; 1) Breed segment, 2) ‘Fashionista’ segment, en 3) Fashionista plus Planners/Shoppers segment 3. Welke beslissing is de beste voor The Fashion Channel? De beantwoording van deze vraag gaat in op de meest gunstige optie en hoe deze eventueel geïmplementeerd kan worden. 1. Relevante Feiten Ratings Één van de belangrijkste succesfactoren voor welke TV netwerk dan ook zijn de ratings. Kijkcijfers zijn de graadmeter voor TV producenten en adverteerders. Het doel van TFC is om met hun nieuwe plannen hun ratings te vergroten of in iedergeval gelijk te houden. Nu lopen zij met hun 1.0 rating (1.1 miljoen kijkers) steeds meer kans om kijkers te verliezen aan grotere netwerken als CNN en Lifetime die een veel groter bereik hebben. Ondanks dat TFC de enige is die een 100% focus op fashion heeft, hebben CNN en Lifetime de kans om een groter bereik te bewerkstelligen, juist omdat zij niet gebonden zijn aan een specifieke niche. Advertentie inkomsten Een ander onderdeel van het nieuwe marketing plan is om de advertentie inkomsten een boost te geven. In de case wordt gesproken over het feit dat adverteerders een “premium

More about Fashion Channel Case (Dutch) Essay

Open Document