Falldiskussion 1 ”Starbucks” Essay

860 Words4 Pages
Malmö Högskolan Kultur och Samhälle Urbana Studier Falldiskussion 1 ”Starbucks” Kurs: EK103A – Företagsekonomisk fördjupningskurs Examination: 1303 Typ och datum av examination: Seminarium 1 2014/09/04 Studenters’ namn: Par 30 Daniel BOLIN, 90/03/28 Sandra GUSTAVSSON, 92/02/13 Lärare/Examinator Benedikte BORGSTRÖM Det amerikanska företaget Starbucks grundades år 1981 och har sedan dess expanderat till en av världens största återförsäljare av kaffe (Grant, 2014). Denna tillväxt är en framgångshistoria som säger sig grundas i företagets goda marknadsstrategier i ledning av VD:n Howard Schultz fram till år 2000 då han valde att dra sig tillbaka från sin roll. De nästkommande åren uppvisade Starbucks dock en stagnerande tillväxt vilket gjorde att Schultz återvände som VD år 2008. Schultz kunskaper och företagsamhet fick företaget återigen på fötter efter två hårda år av nedskärning, besparing och effektivisering(Grant, 2014). Därefter kunde Starbucks börja fokusera på sin marknadspositionering men skillnaden denna gång var att Schultz pratade om en ”disciplinerad tillväxt”. Detta skulle ske genom nya produkter, distributionskanaler samt etablering på nya marknader som exempelvis Kina och Indien. De värderingar och principer som legat till grund för Starbucks, men som under tiden gått förlorade, skulle samtidigt återinföras för att upprätthålla ett bra förtroende från sina kunder. Att hålla fast vid dessa värderingar och vägledande principer var, enligt Schultz, Starbucks ”Blueprint for Profitable Growth” (Grant, 2014). Utöver fasta värderingar och principer var Starbucks bland de första företagen att utnyttja sociala medier och andra digitala kanaler till att stärka banden med kunder. Samtidigt arbetade företaget med att förstärka kund engagemanget genom att öppna fler butiker. Detta arbete resulterade i ökad styrka för varumärket och ökad kundmedvetenhet samt

    More about Falldiskussion 1 ”Starbucks” Essay

      Open Document