Evn Monopoly Essay

894 Words4 Pages
Original article here. Chia nhỏ ngành điện để xóa độc quyền Thứ Tư, 25/02/2009 00:47 “Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đang nắm tới 74% sản lượng điện sản xuất. Phải chẻ khâu này ra, để EVN giữ 20% - 30% thôi” - TS Nguyễn Quang A đề xuất 15 năm qua, giá điện đã tăng 1,7 lần. So với mức tăng giá chung của cả thời kỳ là 2,5 lần thì tốc độ tăng giá điện còn thấp hơn nhiều nhưng người dân bao giờ cũng gay gắt với chuyện tăng giá điện. Được cho phép tăng giá, EVN đã bớt được nỗi lo trước mắt, song về lâu dài phải tự thân vận động nhằm cải thiện tình hình một cách cơ bản, không để chỉ trông chờ vào tăng giá. Tăng cung, mở rộng ngành Ông Đỗ Hữu Hào, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nhận định từ nay đến năm 2015, ngành điện chưa thể thoát khỏi cảnh ăn đong vì sản xuất đến đâu tiêu dùng đến đấy, không có công suất dự phòng. Nguyên nhân hàng loạt gây thiếu điện như quy hoạch chưa hợp lý, nhiều nhà máy chậm tiến độ, thiếu vốn đầu tư. Từ năm 1980 đến nay đã có 6 tổng sơ đồ phát triển điện lực nhưng tiến độ thực hiện đều chậm so với kế hoạch. Ngay cả tổng sơ đồ điện VI (quy hoạch cho giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025) được Chính phủ cho phép thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước làm nhiệm vụ giám sát thực thi cũng có nhiều dự án đang chậm tiến độ từ 1 - 3 năm. Trong một nghiên cứu độc lập về tác động của tăng giá điện, nhóm chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại học Quốc gia Hà Nội (CEPR) chỉ rõ: Muốn tránh sức ép tăng giá điện, cần cải thiện nguồn cung, cụ thể là nâng cao năng suất và mở rộng quy mô ngành. TS Nguyễn Đức Thành, trưởng nhóm nghiên cứu, phân tích: Về mặt kỹ thuật, năng suất tăng sẽ làm giảm giá thành. Giả sử năng suất trung bình của EVN chỉ tăng 0,5%/năm thì giá điện tăng 23% nhưng nếu năng suất tăng 20%/năm, không những không phải tăng giá bán điện mà còn có thể sẽ giảm được 2% giá điện. Muốn mở rộng quy mô ngành, cần có động lực cho các

More about Evn Monopoly Essay

Open Document