Ethics In The Sistem Heath Essay

8579 Words35 Pages
Prin urmare, dobândirea virtuților etice presupune, pe lângă exercițiul rațiunii, și o îndelungată practică. Particularitatea cea mai pregnantă a eticii aristotelice constă în faptul că ea nu pune de loc accent pe reguli sau norme. Aristotel enumeră virtuțile etice sau valorile morale cardinale: curajul, dreptatea, cinstea și mărinimia, considerând că, prin îndelungata exersare a acestor virtuți se formează omul de caracter care, prin natura lui dobândită, învață să acționeze numai potrivit acestor valori. Astfel, un om de caracter urmează întotdeauna calea virtuții, fără a avea neoie de îndrumare din partea altei persoane, ajungând ca în final să dobândească adevărata și meritata fericire. Limita principala a eticii virtuților în varianta ei originală nu îi aparține, de fapt, lui Aristotel, ci lumii în care trăia, deoarece, el se raporta la democrația ateniană, cultivând idealurile etice ale aristocrației ateniene. Astăzi, însă, ne regăsim într-o altă lume, extrem de diversă, care oferă o multitudine de modele pe care ar trebui să le urmăm, dar care se dovedesc a fi imorale, prea puține fiind cele demne de urmat. Mass media este cea care furnizează astfel de modele prin promovarea vedetelor din lumea filmului sau a modei, a supra numitelor ”false valori”, a politicienilor și a oamenilor de afaceri ajunși în centrul atenției peste noapte, în detrimentul celor care au realizări cu mult superioare. Toate acestea duc la dificultatea definirii reperelor valorice și a virtuților demne de a fi cultivate, spre binele individului și al societății deopotrivă. Pentru a descoperi care sunt virtuțile esențiale este necesară o analiză critică a "ofertelor" alternative susținute de argumente raționale pentru fiecare opțiune considerată mai bună decât toate celelalte. Utilitarismul Aristotel-continuatorii de astăzi abordează eticia dintr-o perspectivă teleologică, ce

More about Ethics In The Sistem Heath Essay

Open Document