Essay

721 Words3 Pages
Kronik om ”Hvor kom jeg fra... ” Multitasking Er den kendte sætning ”Kvinder kan multitaske, mænd kan ikke” ødelagt? Er der overhovedet nogen, som kan multitaske? I tidens Danmark ejer størstedelen en smartphone, som er den mest distraherende ting der er blevet opfundet. Medierne tager alt opmærksomheden, og får folk til ikke at koncentrere sig 100% om deres arbejde. Men hvorfor gør de det egentlig? Hvorfor går man selv ikke direkte i gang med sin opgave, i stedet for at lade sig friste af medierne? I artiklen Hvor kom jeg fra redegør forfatteren Lone Frank problemet med multitasking. Folk kan ikke modstå fristelserne fra smartphonen, og tænker ofte, at det ikke gør noget jeg lige tager 2 minutters pause, men det gør det. I artiklen bliver der argumenteret gennem en undersøgelse af forskertrioen Rubinstein, Meyer og Evans, at man bruger 40% ekstra på at multitaske. Så ved at man lige kigger på Facebook et par gange, eller lige spiller lidt Hay Day, bruges der 40% ekstra tid på din opgave. Kan det være fair, at man som fx arbejder, bliver betalt for noget, der kan gøres 40% hurtigere? Frank bruger begrebet ”multimediesygen”. Multimediesygen betyder at mennesker har svært ved at holde fokus i lang tid, pga. elektroniske apparaturer. Mennesker er vant til at have deres smartphone liggende ved siden af, eller Facebook åbent i baggrunden, imens de er i gang med en opgave. Det betyder, at der hele tiden skiftes fokus fra opgaven til medierne, og det kan hjernen ikke finde ud af. Professoren Joanne Cantor siger, at multitasking er at reducere ens hjernes kapacitet, mens man øger ens stressniveau. Altså at de fleste mennesker egentligt er bedst stillede, og får mest ud af det, når de arbejder med en ting af gangen. Frank forholder sig dog kritisk til multitasking og mener, at det slet ikke er muligt at kunne koncentrere sig om flere ting af gangen. Det forklares, på

More about Essay

Open Document