Essay

828 WordsMay 6, 20134 Pages
Citeşte cu atenţie următorul text: “Pe Pascalopol, Felix îl întâlni odată în tren, în drum spre Constanţa. Era bătrân de tot, uscat la faţă, dar tot elegant, şi aproape nu mai semăna cu cel de altădată. Fălcile îi tremurau când vorbea. Fu Pascalopol acela care recunoscu pe Felix. -Mă mai cunoşti? Eu sunt Pascalopol! După câteva vorbe banale, moşierul scoase din buzunar o fotografie care înfăţişa o doamnă foarte picantă, gen actiţa întreţinuta, şi un bărbat exotic, cu floare la butonieră. Fotografia era făcută la Buenos Aires. -Nu ştii cine cine e? întrebă Pascalopol pe nedumeritul Felix. Otilia! Felix se mai uită o dată. Femeia era frumoasă, cu linii fine, dar nu era Otilia, nu era fata nebunatică. Un aer de platitudine feminină stingea totul. Avusese dreptate fata:”noi nu trăim decât cinci-şase ani!” -Şi …de ce v-aţi despărţit? -O! pentru nimic.Eram prea bătrân, vedeam că se plictiseşte, era o chestiune de umanitate s-o las să-şi petreacă liberă cei mai frumoşi ani. S-a căsătorit bine şi-mi scrie uneori. Pe dumneata te-a iubit foarte mult,mi-a spus că dacă ar şti că suferi, nu s-ar da înapoi de a mă înşela cu dumneata . Mi-a spus aceasta…dar n-a făcut-o. Pentru mine Otilia e o enigmă. G. Călinescu Enigma Otiliei Răspunde la fiecare din următoarele cerinţe realizând înţelegerea textului: 1. Schiţează un portret al lui Pascalopol, pornind de la detaliile oferite de text. 15p 2. Otilia din fotografie nu mai seamănă cu aceea de demult: identifică diferenţele. 15p 3. De ce “se sperie” Felix la vederea fotografiei? 15p 4. Comentează comportamentul Otiliei pornind de la acest fragment. 15p 5. Explică replica fetei noi nu trăim decât cinci-şase ani. 10p 6. Scrie patru expresii cu subst lege. 10p 7. Încadrează fragmentul într-una din părţile romanului pe care s-o şi defineşti explcându-i rolul. 10p

More about Essay

Open Document