English Essay

281 WordsOct 8, 20152 Pages
DADAH Penyalahgunaan dadah atau bahan terlarang terlibat dalam perlakuan yang berulang-ulang atau pengunaan dadah yang berlebihan. Buasanya dadah akan mendatangkan perasaan gembira yang melampau atau ketagihan yang bertujuan untuk melari daripada kenyataan. Penyalahgunaan dadah yang lebih sesuai digunakan ialah penyalahgunaan bahan, yang merangkumi alcohol, tembakau, kokain, ganja, dadah-dadah perangsang dan inhalan. Kebanyakkan dadah yang disalahgunakan itu dihasilkan secara semulajadi seperti candu dan menghidu gam yang tidak boleh digunakan oleh manusia. Sebarang dadah yang digunakan secara sah dan segi perubatan, sekiranya jadi preskripsikan ataupun diberikan oleh doktor. Contohnya pesakit kanser akan dirawat dengan menggunakan mofin untuk menghilangkan kesakitan kansernya, tetapi ia tidak akan mendatangkan kesan ketagihan pada penggunanya. Penggunaan dadah dan alcohol untuk mengubahsuaikan atau mengawalkan emosi atau keadaan minda secara tidak sah dan membahayakan diri sendiri dan orang lain dianggap sebagai penyalahgunaan dadah serta alcohol. Penggunaan steroid anabolik di kalangan atlit dalam jangka masa yang panjang boleh mendatangkan kesan yang membahayakan. Kesan-kesan sampingan yang mungkin akan berlaku termasuklah kemalangan atau kecederaan, pitam, keganasan, pembunuh dan juga kes bunuh diri. Bagaimanakah untuk mengetahui seseorang itu terlibat dalam penyalahgunaan dadah? Dari segi fizikal, seseorang itu akan mengigil, berpeluh dan pening kepala. Orang yang terlibat dalam penyalahgunaan akan keresahan, kerisauan, gangguan emosi serta perasaan dan insomni. Orang tersebut akan sentiasa ponteng kerja, penurunan prestasi kerja, digantung atau dibuang sekolah dan mencuri, ditahan kerana menganggu ketenteraman awam dan mabuk semasa memandu yang boleh menyebabkan kemalangan. Kesimpulannya, cara yang paling biasa digunakan untuk mencegah penagih

More about English Essay

Open Document