English Essay

351 Words2 Pages
|ANUL III | | | |ROMÂNĂ - ENGLEZĂ |ROMÂNĂ - FRANCEZĂ |ENGLEZĂ - FRANCEZĂ | | | | | | |LUNI |8 |L.R.C. –c- Necula AS211 | | | | | | | | |10 |I.A.C. –s- Laborator DPPD | |CP franceză Costandache AS208 | | | |Curs opţional de limba română –c- Necula AS211 | | | |12 |Lit. engleză –s- Praisler AS206 |CP franceză Costandache AS208 | | | | | | | | |

More about English Essay

Open Document