En Plads I Verden

1202 Words5 Pages
Dansk-aflevering 4 Historien ”En plads i verden” er skrevet af Hans Kirk i 1931. Det er en socialrealistisk historie der glimrende beskriver hvordan arbejds- og familiesituationen så ud i 30’erne. Historien ligger ud med en beskrivelse af Marinus Jensen, samt en beskrivelse af Marinus’ situation. Marinus var førhen en ejer af egen gård, med mange kreaturer, og udover de mange dyr på gården, har/havde Marinus også både kone og ikke mindre end 5 børn. Det der sker som Marinus i historiens ”nu” stadig er ved at komme sig over, er at han i løbet af sin tid med egen gård kommer til at satse for meget, økonomisk, og ikke været helt så smart som den han havde handlet med (206,4-5). Resultatet af dette sats, var at han blev fjernet fra ejendommen, og måtte flytte kone og børn til et nyt hjem. Det er så her vi bliver præsenteret for deres nuværende situation som værende fattige. Problemet er at Marinus siden fratagelsen af sin gård ikke har haft noget arbejde, og derved har familien ikke haft meget at sætte på bordet til sine børn og kone. En dag omkring St. Hans-tid kommer da en gårdmand ved navn Niels Bertelsen, hvorved Marinus en gang imellem har haft arbejde, forbi for at introducere Marinus til en artikel han har fundet i arvisen. I artiklen står der at en anden gårdmand søgte en ny fodermester, og Niels mente det var den ideelle stilling til Marinus. Dog er Marinus noget mere skeptisk, og har svært ved at se sig selv gå fra at have egen gård til nu at skulle arbejde ved en anden mand. Han får besked på af Niels at vente med at tage den endelige beslutning til dagen efter. Da Niels forlader familien fortæller Marinus’ kone ”Kristiane”, Marinus at hun bestemt mener det er på høje tid at han finder sig et arbejde, hvilket nok er den overvejende grund til at Marinus morgenen efter begiver sig af sted mod den gård hvorpå arbejdet befinder sig. Efter en længere samtale med

More about En Plads I Verden

Open Document