Effects Of Academic Dishonesty Essay

1778 WordsDec 17, 20118 Pages
İÇİNDEKİLER A.GİRİŞ………………………………………………………….1 B.TARİHSEL GELİŞiMİ………………………………………1 C.ÇALIŞMA PRENSİBİ………………………………………4 D.ALT PARÇALAR……………………………………………..6 E.SONUÇ……………………………………………………….7 F: KAYNAKÇA……………………………………………….8 A.GİRİŞ Sanayi tipi dikiş makinası bir tekstil makinasıdır ve tekstil sanayisinde yün, kumaş ve diğer malzemeleri iplik yardımıyla birleştirmekte kullanılmaktadır. Sanayi tipi dikiş makinası birinci endüstri devrimi sırasında tekstil fabrikalarının insani iş gücüne olan ihtiyacını azaltmak amacıyla icat edilmiştir. Çalışan ilk sanayi tipi dikiş makinasını yapmasından dolayı dikiş makinasını İngiliz Thomas Saint ‘in bulduğu kabul edilir.Saint bu buluşu 1790 yılında yapmıştır.Dikiş makinası giyim,kumaş ve iğne şirketlerinin gelişiminde büyük bir pay sahibidir. Modern dikiş makinaları kumaşın makinanın içine ve dışına iğne, yüksük ve el dikişinde kullanılan diğer aletlerin çıkardığı zorluklar olmadan kolayca kayacak, dikiş işlemini otamatikleştirecek ve zaman tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanmıştur. Modern dikiş makinalarında genellikle iğne koruyucusu, iğne batlamarına karşı koruyucu aletler bulunmaktadır. B.TARİHSEL GELİŞİMİ 1790 yılında İngiliz mucit Thomas Saint ilk dikiş makinası patentini aldı., ancak bunu insanlarla paylaşmadı.İlk dikiş makinası sadece deri ve kanvasa yönelikti.(1874 yılında dikiş makinası üreticisi William Newton Wilson Saint ‘in çizimlerini Londra patent enstitüsünde bulup birkaç ekleme yapıp üretip başarılı olmuştur.) 1807 yılında Avusturyalı terzi Josef Maderberger dikiş makinasını geliştirmeye başlamış, 1814 yılında ise başarılı olmuştur. 1830 yılında Fransız terzi Barthelemy Thimonner zincir ilmikleri kullanarak düzgün dikişler atan dikiş makinasının patentini almıştır. Thimonner 1841 yılında 80 dikiş makinası olan ve Fransız ordusuna üniforma

More about Effects Of Academic Dishonesty Essay

Open Document