Eating Out Essay

1178 WordsJun 3, 20135 Pages
Eating out Opgave: Du skal skriftligt på 2 A4-sider besvare følgende spørgsmål til kortfilmen Eating Out Person-fokus ↔person-interaktion: 1) Beskriv hvis historie fortælles i Eating Out. Forklar disse ud fra filmen (find eksempler). Overvej om der er flere mulige svar. Svar: Umiddelbart ville jeg sige at historien følger manden i parkaen, da filmen giver flest informationer om ham, (eksempel: Han spiser tit på den restaurant, han har OCD – Obsessive Compulsive Disorder) Jeg vil så tilføje at historien sagtens kan følge de andre personer, da man egentligt får sådan cirka lige meget information om alle karaktererne. Restaurantejeren er fuldstændigt uberørt af det væbnede røveri, røveren er panisk bange for at røve stedet og er meget domineret af damen han har med, og damen er ligeglad med at de er i gang med et røveri, og virker som om hun er træt af deres livsstil. Kausalitet ↔valg: 1) Beskriv hvilke konkrete valg, der træffes af personer i Eating Out. 2) Forklar med eksempler hvem der får tingene til at ske i filmen. Svar: 1) Røveren beslutter sig for at røve det sted, han beslutter sig for at få lavet mad til damen inden han får pengene, og derefter beslutter han sig for at løbe da en ambulance med udrykning kører forbi stedet. Damen beslutter sig for at snakke med manden i parkaen, og derefter at hun vil stoppe røveriet for at få noget at spise. Ejeren tænder for radioen inden røveriet, og han vælger at tale meget overlegent og modigt til røveren på trods af pistolen peget imod ham. Efter røveren er gået beslutter han sig for at tænde radioen igen. Manden i parkaen beslutter sig for at spise videre upåvirket af røveriet, han taler til damen og giver en længere forklaring på hvilken burger han ville anbefale hende. På grund af sine OCD lignende tendenser beslutter han sig for at give hende en
Open Document