Dutoan Essay

919 WordsDec 15, 20134 Pages
DỰ TOÁN Công trình CT5 p.128 I. Xây dựng: vật liệu + gạch + nhân công: * Xây 2 bệ bếp + bàn chặt: 1bộ x 4.380.000đ = 4.380.000đ * Ốp lát gạch men PRIME: 20m2 x 210.000đ = 4.200.000đ * Xây trát tường bếp: 9m2 x 260.000đ/m = 2.340.000đ * Cửa lấy thức ăn: 1 bộ x 1.000.000đ = 1.000.000đ * Đục và lát sàn bếp: 1bộ x 800.000đ = 800.000đ * Trát tường gần quầy bar (2,7mx 2m): 5,4m2 x 100.000đ = 540.000đ * Xây trát quầy bar: 6m2 x 260.000đ = 1.560.000đ * Ốp gạch thẻ: 5m2 x 200.000đ = 1.000.000đ * Bàn đưa thức ăn: * Xây ngăn đưa thức ăn: 1m2 x 260.000đ = 260.000đ * Hộp sắt 50x25 mạ kẽm: 6m x 40.000đ = 240.000đ * Chậu rửa bát: * Xây bệ đỡ: 0,7m2 x 26.000đ = 182.000đ * Xi phông thoát rọ inox: 1bộ x 230.000đ = 230.000đ * Vòi nóng lạnh: 1bộ x 1.900.000đ = 1.900.000đ * Thanh inox: 1chiếc x 100.000đ = 100.000đ * Chậu rửa + vòi quầy bar: 1bộ x 1.100.000đ = 1.100.000đ Cộng: 19.832.000đ II. Điều hòa: * Ống gas + dây điện + bảo ôn: 20m x 180.000đ = 3.600.000đ * Giá đỡ cục nóng: 2bộ x 80.000đ = 160.000đ * Giá treo cục lạnh: 3cái x 50.000đ = 150.000đ * Ống thoát nước + bảo ôn: 1bộ x 600.000đ = 600.000đ * Công lắp: 3máy x 250.000đ = 750.000đ Cộng: 5.260.000đ III. Trần thạch cao (vật liệu + nhân công): * Trần chịu nước khu bếp: 9m2 x 200.000đ = 1.800.000đ * Vá trần + làm hộp đèn quầy bar: 1bộ x 3.500.000đ = 3.500.000đ Cộng: 5.300.000đ IV. Sơn tường (vật liệu + nhân công dự tính): * Sơn + bả + vá: 200m2 x 30.000đ/m2

    More about Dutoan Essay

      Open Document