Dutch Essay About Paul

710 WordsApr 10, 20133 Pages
Paulus is boos, dat is duidelijk. Sterker nog, hij is woedend. Hij had de mensen in Galaten toch zo duidelijk verteld over Jezus en zijn zaligheid? Hoe kunnen ze zich dan vasthouden aan het idee dat het precieze opvolgen van de wet je zalig maakt? Hoe kunnen de Galaten nou de Geest ontvangen hebben? Nou, niet door de wetten precies op te volgen van het oude testament. De Galaten leefde met het idee, dat als ze alle wetten zo goed mogelijk op zouden volgen, dan zouden ze vanzelf zalig worden. En dat noem je wetticisme. Maar je hoort toch ook altijd de wet na te leven? Ja, eigenlijk wel, daar zijn de tien geboden ook voor. Maar het opvolgen van de wet is niet genoeg. Zo kan je niet zalig worden. Als je net als de galaten altijd maar alleen volgens de wetten leeft dan zet je al het vertrouwen in jezelf. Ík leef volgens de wetten, dus dan komt het wel goed. Het gaat allemaal om hoe Ík leef. En ík weet dat ik dus zalig word als ík doe wat goed is. Maar zo gaat het niet. Je moet niet dat vertrouwen op jezelf leggen. Dat is niet alleen onmogelijk maar het is ook niet de bedoeling van God. Daarom kwam Jezus voor ons op aarde, en stierf Hij voor ons. Het is niet zo dat als je alle wetten opvolgt er niks verkeerds met je zal gebeuren, en dat God alleen dan van je houdt. Het is een vreselijke last die je draagt als je altijd maar stil staat bij wat je eigenlijk fout hebt gedaan, wat je veel beter had kunnen doen en aan al die zonden die je wel niet hebt gedaan en aan al die dingen die goed moet doen. Je probeert het iedere keer weer zo goed te doen, maar telkens val je weer terug in al die kleine zonden die je altijd maar weer doet. En iedere keer probeer je weer zo hard om alle regels op te volgen om dan zo dichter bij God te kunnen komen. Maar het gaat niet om wat wij allemaal voor God doen, nee, het gaat om wat God allemaal doet voor ons! Hij heeft ons Zijn Zoon gegeven,

More about Dutch Essay About Paul

Open Document