Доповідь На Тему: «Всебічний Розвиток Та Виховання Essay

4604 WordsMar 11, 201219 Pages
Doklad Доповідь на тему: «Всебічний розвиток та виховання особистості, набуття досвіду культури спілкування і співпраці у різних видах навчальної діяльності, самовираження у творчих видах завдань». План доповіді: 1. Зародження та розвиток ідеї про всебічний розвиток і виховання особистості. 2. Мета та засоби виховання і всебічного розвитку особистості в сучасній педагогіці. 3. Набуття досвіду культури спілкування і співпраці у різних видах навчальної діяльності. 4. Самовираження у творчих видах завдань. Список використаної літератури. . 1. Зародження та розвиток ідеї про всебічний розвиток і виховання особистості. Найвище призначення виховання — сформувати досконалу людину. Ідеали досконалої особистості у різних народів дуже схожі. Вони включають розум, красу, працелюбність, високі моральні якості, фізичну силу, витривалість, риси борця за справедливість, тобто якості, які характеризують всебічно і гармонійно розвинену людину. Поняття всебічний розвиток означає розвиток людської особистості з усіх боків, всесторонньо; поняття гармонійний — гармонію усіх сторін, їх пропорційність, погоджену єдність. Ідея гармонійного розвитку тілесної і духовної краси зародилася в античній філософії. Ще Арістотель акцентував увагу на вихованні мужності й витривалості, поміркованості й справедливості, високої інтелектуальної і моральної чистоти. Педагоги-гуманісти епохи Відродження Ф. Рабле, М.Монтень до змісту всебічного розвитку вносили культ тілесної краси, насолоду мистецтвом, музикою, літературою. Вони не могли піднятися до розуміння необхідності поєднання розумової праці з продуктивною, бо в самому суспільстві для цього не було об'єктивних причин. Більше того, низький рівень суспільного виробництва не тільки не вимагав всебічного розвитку особистості, а й зумовлював його однобічність. У соціалістів-утопістів Т. Мора, Т. Компаннели ідея всебічного гармонійного
Open Document