Дон Кихот Essay

682 WordsJan 6, 20153 Pages
През XVIв. в Испания се появява втората по разпространение в света книга след Библията - романът на Сервантес Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча. Още с първата си част тази тровба събужда огромен интерес, който е жив и до днес. Това, което най-често занимава изследователите на Сервантес и на неговото творчество, е образът на главния герой и най-вече разумът на неговото безумие. Мъдрец в своите намерения, в своя идеал и в словото, с което го проповядва, и безумец в действията си и в средствата, с които си служи срещу злото, Дон Кихот тръгва по света, за да има днес човечеството един прекрасен модел за висша нравственост. Прозрял истината на страшното време, в което живее, обикновеният, почти неизвестен на никого обеднял идалго дон Кихада (Кесада, Кехана) решава да поправи света, да върне хармонията на идеализираното минало, въплътено от него в мечтата му за Златния век. Многократно героят излага своите цели, споделя своите намерения, от които струят хуманизъм, готовност за действие и за саможертва в името на доброто и красивото. Той се стреми да отмъщава за обиди, да премахва неправди, оправя неуредици, изкоренява злоупотре*и и възстановява правата на онеправданите. Задачите които си поставя идалгото, показват неговата способност да наблюдава, трезво да преценява действителността, да не затваря очите и сърцето си за неправдата и социалните проблеми, за страданията на хората около себе си. Състраданието към тяхната зла участ и любовта му към всички онеправдани раждат хуманистичния идеал на Дон Кихот. Като типичен човек от Ренесанса, героят мечтае за Златния век, когато хората не са знаели злокобните думи твое и мое, ползвали са се направо от даровете на природата и са вижеели в мир, приятелство и сговор. По време на своите три похода и особено при последните два идалгото, вече посветен в рицарско звание, допълва представата на читателя за идеала, към
Open Document