Doctor Essay

637 Words3 Pages
Na mocy konstytucji uchwalonej 17 września 1787 władzę ustawodawczą w Stanach Zjednoczonych sprawuje dwuizbowy Congress dzielący się na Izbę reprezentantów i Senat. Zaś władzę wykonawczą sprawuje prezydent de facto w pojedynkę, gdyz mianowani przez niego sekretarze poszczególnych departamentow nie posiadaja legitymacji do podejmowania deccyzji. Jak zapewne każdy wie, USA to typowy przykład systemu dwupartyjnego, gdzie o władzę walczy partia demokratyczna z partią republikańska. Pozostale partie to w zasadzie margines polityczny, który ma na celu nie tyle zdobycie władzy, co po prostu propagowanie konkretnych idei. Tak wiec wybory zarówno do kongresu jak i prezydenckie toczyc się będą w zasadzie tylko pomiedzy tymi dwoma partiami. W zasadzie, ponieważ w wyborach prezydenckich 1992 niezależny kandydat multimilioner Ross Perot uzyskał aż 19%glosow, głosząc poglady konserwatywne i tym samym podkradal elektorat Busha seniora, czym – przy jednoturowych wyborach jakie gwarantuje konstytucja – zapewnil zwycięstwo Clintonowi, który zdobyl jedyne 43% Izba reprezentantow to 435 mandatow do rozdzielenia pomiedzy 50 stanow. Liczba mandatów przypadajaca na dany stan jest wprost proporcjonalna do liczby ludności. Tak wiec najludniejsza Kalifornia, liczaca ok. 33 mln mieszkańców ma w izbie 53 miejsca, a stany liczące poniżej miliona mieszkańców jedno. Podzial mandatow zalezy oczywiście od przeprowadzanego co parę lat spisu ludności. Na każdy mandat przypada jeden okreg wyborczy, wiec wybor nastepuje zwyklą większością. Kadencja jednej izby trwa 2 lata, przy czym nie ma instytucji rozwiązania przed upływem kadencji. Senat liczy 100 senatorow, gdzie każdy stan ma dwóch przedstawicieli, co jest sporym nadużyciem w demokratycznym swiecie. Otoz narusza to jedna z trzech podstawowych zasad przeprowadzania demokratycznych wyborow. Gdyz obok powszechności i tajności jest jeszcze

More about Doctor Essay

Open Document