Discourse Essay

1275 WordsMay 7, 20126 Pages
ASSIGNMENT ON DISCOURSE ANALYSIS Hanoi, 2012 TABLE OF CONTENT I. Written or Spoken language. II. Contextual analysis III. Cohesis devices 1. Grammatical devices. a. Reference. b. Substitution. c. Ellipsis. d. Conjunction. 2. Lexical devices. a. Repetition. b. Synonymy. c. Antonymy. d. Hyponymy. e. Metonymy. f. Conceptual fields. IV. Translate into Vietnamese. Sourced text: Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi cải cách chính trị 1. Thủ tướng Ôn Gia Bảo hôm nay cho biết Trung Quốc cần tiến hành cải cách chính trị để giải quyết các vấn đề xã hội và hỗ trợ cho cải cách kinh tế, thúc đầy nền kinh tế Trung Quốc phát triển. 2. Trong cuộc họp báo sau lễ bế mạc kỳ họp thứ 5 quốc hội Trung Quốc khóa 11, Thủ tướng Ôn Gia Bảo phát biểu Trung Quốc cần thực hiện cả hai cuộc cải cách, cải cách kinh tế và cải cách chính trị, nhất là trong hệ thống lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước. 3. "Các vấn đề mới đã xuất hiện trong xã hội Trung Quốc, nếu không giải quyết những vấn đề này, bi kịch có thể lặp lại như thời Cách mạng Văn hóa những năm 60-70 của thế kỷ trước", BBC dẫn lời Thủ tướng Ôn nói. 4. Ông Ôn còn nhấn mạnh cải cách cần diễn ra "từng bước và có trật tự" nhưng là cần thiết và khẩn cấp cho nền kinh tế của đất nước. 5. Ngoài ra, thủ tướng Trung Quốc nhắc lại mục tiêu tăng trưởng kinh tế giảm xuống còn 7,5% trước tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu và các khó khăn trong nước vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. 6. Ông Ôn cũng cho biết Trung Quốc sẽ thả nổi hơn tỷ giá đồng Nhân dân tệ trong chính sách tiền tệ của nước này và trả lời quan điểm của Trung Quốc về một số vấn đề khác như thương mại Trung - Mỹ và vấn đề can thiệp quốc tế vào Syria. 7. Trước khi diễn ra cuộc họp báo, trong phiên bế mạc của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, các nhà lập pháp Trung Quốc đã thông qua kế hoạch

More about Discourse Essay

Open Document