Dinasty in Japan Essay

299 Words2 Pages
Araling Panlipunan HISTORY: Mga dinastiya sa Japan Mga Dinastiya sa Japan 1.       Yamato (346 – 539 CE) at Asuka (539 – 710 CE) ·        Lumaganap ang impluwensiyang Hapones at Buddhism 2.      Nara (710 – 784 CE) ·        Permanenteng kabisera at sentrong pangkabuhayan ng bansa ·        Unang kabisera ng Japan ·        40 kilometro sa silangan ng Osaka 3.      Heian – Kyo (794 – 1185 CE) ·        Lungsod ng Kapayapaan at Katahimikan ·        Emperador Kammu – nagpalit mula sa Nara ·        Ikebana – malikhaing pagsasaayos ng mga bulaklak ·        Chanoyu – tea ceremony ·        Lady Murasaki Shikibu – “Tale of Genji” noong 1000 CE ·        “Tale of Genji” – pakikipagsapalaran ni Prinsipe Genji, kauna-unanahang nobela sa buong mundo ·        Fujiwara – makapangyarihang pamilyang kumalaban ·        Fujiwara Kamatari – isang batang emperador na naging regent 4.     Kamakura Shogunate (1192 – 1333) ·        Yoritomo – nagtatag, nagmula sa pamilya Minamoto ·        Kauna-unahang Shogun sa Japan ·        Matatagpuan sa timog na bahagi ng Tokyo at malapit sa Tokyo Bay ·        Sistemang Pyudal – ang mga Daimyo ay kailangang sumunod sa mga Shogun ·        Kublai Khan – nanguna sa paglusob ng mga Mongol ·        Kamikaze – banal na hangin ·        Zen Buddhism – bagong relihiyon ·        Emperador Go-Daigo – naagaw ang pamamahala noong ika-14 siglo ngunit napatalsik din agad ng pamilya Ashikaga 5.      Ashikaga Shogunate (1338 – 1573) ·        Tokauji – nagtatag, nagmula sa pamilya Ashikaga ·        St. Francis Xavier – Heswitang misyonero, nagpalaganap ng

    More about Dinasty in Japan Essay

      Open Document