Diagrama Afinitatii Essay

4376 Words18 Pages
DIAGRAMA AFINITĂŢILOR Structura: 1.Definirea instrumentului 2.Domeniul de utilizare 3.Modul de contruire a diagramei afinităţilor 4.Exemple de aplicare a diagramei afinităţilor 1.Definirea instrumentului (ce este? pentru ce se foloseşte?) Se întâmplă adesea, în întreprinderi şi în viaţa curentă, să fim confruntaţi cu situaţii complicate, de nerezolvat, unde parametri multipli par să interacţioneze. Nu se ştie niciodată într-adevăr, de unde să începi, şi cum să ajungi să te organizezi pentru a avea o viziune globală a situaţiei: diagrama afinităţilor permite accentuarea unei teme, a unei probleme latente, a unei situaţii confuze bazându-se pe o organizare de date care nu se bazează pe logică (utilizarea emisferei stângi a creierului), ci pe intuiţie (emisfera dreaptă a creierului) ceea ce anglo-saxonii, numesc feeling. Diagrama afinităţilor este principalul instrument al metodei KJ, dezvoltată de Kawakita Jiro: ea permite, plecând de la fapte, idei, opinii (în cazul bine precizat când interesează efectiv opiniile persoanelor) să se organizeze datele după afinităţile lor reciproce. Ea se aplică mai cu seamă la stările dezordonate, situaţii confuze sau domenii necunoscute. Diagrama afinităţilor: ➢ se sprijină pe creativitate, dar nu în mod absolut pe o gândire logică; ➢ traduce datele verbale, informative în fraze; ➢ lasă un grad mare de libertate utilizatorilor. Datorită acestor trei puncte este un instrument foarte puternic: reversul medaliei este că el poate să aibă un acces diferit la celelalte instrumente, pentru că „regulile jocului” sunt neobişnuite: este deci, foarte important să se înţeleagă metoda expusă în continuare. 2.Domeniul de utilizare (cÂnd se foloseŞte?) Această diagramă poate fi utilizată din momentul în care se doreşte organizarea ideilor, adaptarea unui conţinut sau a unui

    More about Diagrama Afinitatii Essay

      Open Document