Dasd Essay

253 Words2 Pages
20. Ano ang pinakakilalang Bulkan sa rehiyong ito? Sagot: Bulkang Taal 21. Anong lalawigan sa rehiyon IV ang may malawak na kapatagan? Sagot: Laguna 22. Anong klima ang nararanasan ng Rehiyon IV? Sagot: Iba-iba 23. Ano ang ibang tawag sa Rehiyon V? Sagot: Tangway ng Bicol 24. Ilan ang lalawigan ng Rehiyon V? Sagot: Pito 25. Ano ang pinakatanyag na Bulkan sa Bicol? Sagot: Bulkang Mayon 26. Saan matatagpuan ang Rehiyon VI? Sagot: Sa pagitan ng Dagat Visayas at Dagat Sulu 27. Ilang lungsod mayroon ang Rehiyon VI? Sagot: Labing-anim 28. Ano ang makikita sa Rehiyon VI? Sagot: Pulo 29. Anong panahon mayroon ang Rehiyon VI? Sagot: Tag-ulan at tag-init 30. Ano ang tawag sa Rehiyon VII? Sagot: Gitnang Visayas 31. Ano ang tanyag sa lugar ng Negros Oriental? Sagot: Bundok Kanlaon 32. Anong Rehiyon ang tawag sa Silangang Visayas? Sagot: Rehiyon VIII 33. Saan nakaharap ang mga pulo ng Rehiyon VIII? Sagot: Karagatang Pasipiko 34. Ano ang nasa gawing kanan ng Rehiyon VIII? Sagot: Dagat Visayas 35. Ano ang lalawigan sa Silangang Visayas ang may tunay na kapatagan? Sagot: Leyte 36. Anong rehiyon ang nasa Timog-kanlurang bahagi ng bansa? Sagot: Rehiyon IX o Zamboanga Peninsula 37. Ano ang katangiang pisikal ng Rehiyon IX? Sagot: Mabundok at magubat 38. Anong rehiyon ang nasa hilagang-silangan ng Mindanao? Sagot: Rehiyon X 39. Ilang lungsod mayroon ang Rehiyon X? Sagot: Walo 40. Ilang ang klima mayroon ang Rehiyon X? Sagot: dalawa 41. Ano ang tawag sa Rehiyon XI? Sagot:

More about Dasd Essay

Open Document