Dante Alighieri Essay

1423 Words6 Pages
Dante eshte ne kete kryeveper arkitekt i perpikt, piktor dhe skluptor i perkryer, muzikant i mbrekullueshem. Ai shprehet shkurt e ne menyre te sakte, zberthen ne formen me te thjeshte e njekohesisht madheshtore idete me te thella. Ai paraqet plot vertetesi psikologjine e njerezve dhe te casteve, detajet ai i merr perher nga jeta qe e rrethon. Di te krijoje po aq ne menyre twe mahniteshme kuadro te gjera epike, pasazhe te holla lirike, apo skena te shkelqyeshme satirike. Gjuha e tij qe hodhi bazat e gjuhes se perbashket italiane eshte popullore, e gjalle, madheshtore dhe e kuptueshme. Megjithese shpesh alegorike. Me bazat e gjuhës Italiane mederne të themeluara nga poeti Dante Alighieri, vepra më e madhe e të cilit, Divina Commedia, konsiderohet si një ndër veprat më të mëdha të krijuara në Evropë gjatë kohës së Mesjetës ; shkrimtarët dhe poetët Giovanni Boccaccio, Giacomo Leopardi,Alessandro Manzoni, Torquato Tasso, Ludovico Ariosto, dhe Petrarch. Filozofë të rëndësishëm përfshihen Giordano Bruno, Marsilio Ficino,Niccolò Machiavelli, dhe Giambattista Vico. Figura letrare moderne janë : poeti nacionalist Giosuè Carducci më 1906, shkrimtari realist Grazia Deledda më 1926, autor i teatrit modern Luigi Pirandello më 1936, poetët Salvatore Quasimodo më 1959 dhe Eugenio Montale më 1975, autori teatral Dario Fo më 1997 etj.[1] He wrote the Comedy in a language he called "Italian," in some sense an amalgamated literary language mostly based on the regional dialect of Tuscany, but with some elements of Latin and other regional dialects. He deliberately aimed to reach a readership throughout Italy including laymen, clergymen and other poets. By creating a poem of epic structure and philosophic purpose, he established that theItalian language was suitable for the highest sort of expression. In French, Italian is sometimes nicknamed la langue de Dante. Publishing in the

More about Dante Alighieri Essay

Open Document