Danish Essay

1154 WordsMay 26, 20135 Pages
Nuradin Mohamed Ali Dansk essay 29/04-2013 Pinlighed i Underholdning Vi kender det nok fra os selv, der står vi helt nede med bukserne så at sige, fordi vi bragte os selv i en pinlig situation og ikke vidste om vi skulle afhjælpe situationen eller le sammen med den pågældende sociale gruppe eller individ. Men når det kommer til det pinlige, som vi alle har statueret for på et tidspunkt og hvis ikke mere, så opstår der en undren over den eksisterende form for underholdning i det pinlige der er at finde i dag, fordi det i menneskets natur faktisk er uundgåeligt. Det handler i virkeligheden om at vi sætter nogle moralske grænser for, hvad vi kan tillade os selv i sociale sammenhænge, og når der opstår en pinlig situation, opstår der et brud som alene kan genoprettes ved at le af, hvis man spørg Nikolaj Mangurten Lassen, som er dansk journalist. Artiklen er skrevet af Nikolaj Mangurten Lassen og bragt i Weekendavisen den 17. december 2010, og tager altså stilling til ovennævnte – nemlig pinlighed i underholdning, hvorfor overskriften også hedder det. Pinlighed har vind i seglet når det kommer til underholdning og det er de seneste års tvkomedieserier som den engelske sit-com The Office der bl.a. har vundet Golden Globes vidne til, ligeledes den danske og mere genkendelige sit-com klovn, hvor pinlighed er indgroet hverdag for karakteren Frank. Når pinlighed opstår, er det fordi der er nogle uskrevne regler og normer, for hvad man kan og ikke kan i en given social sammenhæng, ifølge Nikolaj Mangurten Lassen. Og så snart man gør noget som strider imod den moralske opfattelse af hvad man kan, så føler man sig pinlig berørt. Derfor som Lassen selv siger, så defineres pinlighed ud fra en norm. Så hvad der kan betragtes pinligt det ene sted, er mere afdæmpet så at sige det andet sted. Men det er også væsentligt at nævne at der er andre faktorer som også spiller ind,

More about Danish Essay

Open Document