Curs Filozofie Essay

5120 Words21 Pages
Curs de Filosofia Arhitecturii Prof. Dr. Augustin Ioan Curs I: În epocile în care se termină un stil, se manifestă două fenomene: - antologarea – apar foarte multe antologii în toate domeniile, încercându-se astfel realizarea unei recapitulări culturale; - apar foarte multe cărţi referitoare la originea arhitecturii şi artei Observăm că în anii ’90 au apărut foarte multe antologii şi foarte multe cărţi despre originile arhitecturii – ceea ce ne face să ne punem întrebarea dacă nu cumva ne aflăm într-o epocă de tranziţie culturală, dacă nu cumva, în curând, se va schimba paradigma? La începutul secolului XX s-a manifestat un fenomen similar, urmat, într-adevăr, de o schimbare de paradigmă: fenomenul avangardelor a dat naştere artei şi arhitecturii moderne. Atunci, la începutul secolului XX, pe lângă antologii au apărut şi importante cărţi de arhitectură în care se punea problema originilor arhitecturii. Una din ideile fundamentale susţinute în aceste lucrări afirma că arhitectura modernă constituie o întoarcere la originile arhitecturii. Kagis McFiven susţine, în cartea sa “Strămoşii lui Socrate”, că originea filosofiei este în arhitectură – aceasta nu în ultimul rand pentru că, prin arhitectură, omul poate manipula şi prelucra materialele din jurul său. Filosofia este disciplina care îşi pune întrebările fundamentale, esenţiale. Întrebări precum “Ce este fiinţa?”, de exemplu. Potrivit lui Heidegger, cea mai fundamentală întrebare este “De ce există ceva mai degrabă decât nimic?” Etimologia cuvântului “arhitect”: - arche = înseamnă, în limba greacă, „bătrân”, sau „principiu”, „temei ultim”; + tekton = înseamnă „făuritor”. Termenul de „tekton” îşi are originile etimologice în cuvântul indoeuropean „taksan” – topor. Toporul este unealta cu care lucrau (şi lucrează) tâmplarii, meseria antică de tâmplar fiind cel mai apropiat

More about Curs Filozofie Essay

Open Document