Corporate Governance Essay

1594 Words7 Pages
Registratie-informatie | 1a. Groepsdetails Lid | Studentnummer | Naam | 1. | S2206889 | Wessel Nanninga | 2. | S2012634 | Noor Brouwer | 3. | | Ewout Schikker | 4. | | Erik vd Burgt | 5. | S2210681 | Laurence Hamilton | 1b. Titel van onderzoeksvoorstel (Max. 20 woorden) … 1c. Samenvatting van onderzoeksvoorstel (Max. 300 woorden) … Word count 1c: […] Onderzoeksvoorstel | 2a. Inleiding 2a. Inleiding Ons onderzoeksvoorstel zal zich gaan richten op de vraag: ‘In welke mate passen buitenlandse op de Amerikaanse aandelenmarkt genoteerde ondernemingen (US-cross listed) hun bedrijfsvoering met betrekking tot corporate social responsibility aan, en in hoeverre wordt dit beïnvloed door het overheidsbeleid van het thuisland van de US cross-listed onderneming? Corporate social responisibility (CSR), ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd, is een steeds belangrijker wordend aspect binnen ondernemingen. Dit is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor zowel de sociale- als de milieuvriendelijke kant. Graafland en Smid (2004) zijn van mening dat een betere communicatie van sociaal gedrag noodzakelijk is voor het verbeteren van de reputatie van een onderneming. Een sustainability report (SR) is de meest gebruikte tool voor ondernemingen om hun impact te presenteren aan de buitenwereld op zowel economisch en sociaal gebied, als op het gebied van milieuvriendelijkheid (Ballou et al., 2012). Sustainability reporting kan dus worden gezien als de publieke uiting van sociaal verantwoordelijk gedrag (Cornelissen, 2004). Zoals uit onze onderzoeksvraag bleek zullen wij ons onderzoek ook toespitsen op de rol van het overheidsbeleid van

More about Corporate Governance Essay

Open Document