Controlling Essay

27407 Words110 Pages
Controlling sau Control de gestiune (Note de curs) 1 CUPRINS Introducere ........................................................................................................................................................ 3 Capitolul 1. Controlul de gestiune (controlling) - concept, trasaturi, tendinte ........................ 4 1.1. Conceptul de Control de gestiune sau Controlling....................................................................................... 4 1.1.1. Notiunea de control al unei organizatii ........................................................................................................ 4 1.1.2. Definirea Controlului de gestiune sau Controllingului .......................................................................... 5 1.1.3. Premisele aparitiei si dezvoltarii controlului de gestiune .................................................................... 6 1.2. Principalele trasaturi ale activitatii controlului de gestiune............................................................ 8 1.3. Tendinte evolutive ale controlului de gestiune............................................................................................. 9 Capitolul 2. Organizarea contrlului de gestiune (controllingului) într-o întreprindere .... 11 2. 1. Organizarea Controlului de gestiune (controllingului) ......................................................................... 11 2.2. Exercitarea controllingului: profilul controllerului.................................................................................. 13 2.3. Principalele activitati ale departamentului de Control de gestiune (Controlling) ...................... 15 Capitolul 3. Exercitarea controlului de gestiune pe baza informatiei privind costurile .... 18 3.1. Definirea costurilor unei intreprinderi

More about Controlling Essay

Open Document