Control Essay

732 WordsMay 30, 20123 Pages
Vi kan kontrollera antalet dammkorn under mattan och stavfel i tidningsartiklar. Vi kan kontrollera antalet kalorier i maten vi äter och känna en viss tillfredställelse över det. Men det är viktigt att betona att alla försök till kontroll egentligen är missriktade beteenden som har sitt ursprung i vår djupa rädsla inför det faktum att verkligheten är föränderlig. Den här rädslan är egentligen inte riktad mot personen eller situationen som vi försöker kontrollera. Rädslan är riktad mot det faktum att verkligheten hela tiden förändras. Vi vet att vi är sårbara och utsatta, men vi hoppas ändå att kontrollen ska ge oss en viss säkerhet och skydda oss mot oönskade förändringar. Vi lägger stor social vikt vid att uppträda som om vi har kontroll över våra liv. En kontrollmänniska verkar ofta vara fri från rädsla vilket är en yttre fasad. På ytan har en kontrollerande människa ett organiserat och ordnat liv där allt planeras i förväg. Vi använder ofta ordet kontroll när vi vill beskriva en person som är organiserad och noggrann. Motsatsen, att inte ha kontroll blir då detsamma som att vara slarvig, oorganiserad och nonchalant. Detta är dock inte den verkliga betydelsen av kontroll och icke-kontroll. Ur ett djupare perspektiv är kontroll detsamma som bindning. Det är en egenskap som gör oss låsta och förhindrar att vi använder vår fulla potential. Motsatsen till kontroll är oberoende och flexibilitet. Att vara oberoende och flexibel är det samma som att vara fri. *fri från rädsla Vi söker kontroll för att göra verkligheten mindre skrämmande. Att ha kontroll över yttre faktorer ger oss en känsla av trygghet, och vi hoppas att kontrollen är en garanti för att inget oförutsett inträffar. Vi är livrädda för vad som skulle kunna hända om vi släpper på vårt kontrollbeteende. När vi känner en djup otrygghet i livet, är det lätt att bli besatt av en liten del som vi faktiskt

More about Control Essay

Open Document