Comparative on Agaer Essay

3993 WordsSep 13, 201216 Pages
Tekstbegrip 1: Je kan een tekst op verschillende manieren lezen door verschillende leesstrategieën te gebruiken. Oriënterend lezen | Vastellen of de tekst bruikbaar is. | Bekijk: Titel, flaptekst, inhoudsopgave, voorwoord, auteur, eerste alinea, lead, tussenkoppen, laatste alinea, publicatieplaats. | Globaal lezen | Hoofdzaken van de tekst vinden | Lees: Eerste alinea’s, laatste alinea’s, eerste + laatste zin van andere. | Intensief lezen | De tekst helemaal goed begrijpen | Lees tekst helemaal, betekenis moeilijke woorden, bepaal onderwerp, zoek naar kernzinnen en signaalwoorden. Stel deel onderwerpen vast; let op tussenkoppen en witregels. Bepaal de hoofdgedachte. | Kritisch lezen | Betrouwbaarheid van de informatie | informatie juist, volledig, niet eenzijdig.Is de auteur deskundig en onpartijdigZijn de bronnen betrouwbaarZijn de argumenten sterk of zwak | Studerend lezen | Inhoud van een tekst onthouden | Lees oriënterend en intensiefMaak toetsvragenMaak leerschemaBeantwoord bedachte vragenLees je leerschema enkele keren door. | Zoekend lezen | Bruikbare informatie vinden | Zoek in catalogi en computerbestanden geschikte titels van boeken.Zoek juiste pagina via inhoudsopgave, register, gidswoorden, trefwoorden.Lees nu globaal tot de gewenste informatie gevonden is. | Publiek: Helpt om een oordeel te geven over een tekst. Kijk naar; De inhoud De publicatieplaats Het taalgebruik De toon De lay-out Tekstopbouw: Inleiding: Introduceert het onderwerp, geeft aan hoe de tekst is opgebouwd. Middenstuk: Onderwerp wordt behandeld door beantwoorden van vragen, voor- en nadelen behandelen, argumenten aanvoeren of verschillende aspecten van het onderwerp behandelen. (deelonderwerpen) Kernzin is de belangrijkste zin in de alinea. Slot: Voorkeursplaats voor de hoofdgedachte van de tekst. Samenvatting, conclusie, aansporing,

More about Comparative on Agaer Essay

Open Document